The Adventures of Sancho Panza at Llanover Hall Arts Centre by Theatre in Wales

Michael Kelligan reviewed The Adventures of Sancho Panza for Theatre in Wales at Llanover Hall Arts Centre, Cardiff on Thursday 4th October 2012.

"Sancho Panza, that well-known sidekick to Don Quixote, “The Ingenious Gentleman of Le Mancha”, was introduced to the world back in the seventeenth century by the early novelist Miguel de Cervantes. The success of the story and its presentations in so many different forms is a much greater achievement than that of its erstwhile, so called hero, captivated here so comically elegantly by Gareth Wyn Griffiths. Whilst his servant, the star of this performance may get his master out of the difficult adventures that beset them, the relationship between them is not quite what you might expect. In fact the banter that flows so quickly between servant and master brings us more in mind of a Vic Reeves comedy show than a Spanish romance with Gareth Clark showing a remarkable understanding of comic timing."

Read the full review

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor