Amdanon

Rydyn ni'n gwmni theatr proffesiynol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, sy'n mynd ar daith o gwmpas gwledydd Prydain ac Ewrop gyda darnau bach o theatr.

Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n wahanol i grwpiau eraill yw'r ffaith bod ein cast bob amser yn cynnwys actorion sydd ag anableddau dysgu. Mae gallu'r perfformwyr talentog yma yn sail i bob sioe rydyn ni'n eu cynhyrchu, ac rydyn ni'n creu gwaith sy'n llawn ymdeimlad, sy'n peri syndod ac sy'n pryfocio.

Rydyn ni'n ei galw'n theatr gynhwysol gan ei bod yn defnyddio sgiliau a thalent craidd pobl sy'n aml yn cael eu hanwybyddu yn ein byd modern ac yn rhoi llwyfan iddynt gynhyrchu a pherfformio gwaith theatr syfrdanol ochr yn ochr ag actorion sydd heb anableddau.

Mae hyfforddi actorion sydd ag anableddau dysgu i berfformio ar lefel broffesiynol yn ganolog i'n nod. Rydyn ni wedi sefydlu yr unig gwrs hyfforddi perfformio yng Nghymru ar gyfer actorion ag anableddau dysgu: agorwyd yr Academi Hijinx gyntaf yng Nghaerdydd ac rydyn ni wrthi'n agor Academïau mewn rhannau eraill o Gymru.

Dysgwch ragor am yr hyn rydyn ni'n ei wneud: Cynyrchiadau, Hyfforddiant, Gŵyl Undod, Odyssey, Cysylltu Ni

Ein Cenhadaeth

Arloesi, cynhyrchu a hyrwyddo theatr gynhwysol drawiadol - yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ein Gweledigaeth

  • Cenedl sy'n cydnabod bod gan bobl sydd ag Anabledd Dysgu yr hawl i gyfle cyfartal a bywyd diwylliannol cyfoethog.
  • Cymdeithas lle mae pobl ag anableddau yn cael eu hedmygu am eu gallu yn hytrach na'u goddef am eu hanallu.
  • Byd lle mae'n gyffredin gweld a chlywed actorion ag anableddau dysgu ar ein llwyfannau, sgriniau a thros ein tonnau awyr.

Ein Nodau

  • ARWAIN Y FFORDD ym maes hyfforddi pobl sydd ag anabledd dysgu er mwyn eu galluogi i ddod yn berfformwyr proffesiynol.
  • CYNHYRCHU theatr gynhwysol arbennig o ansawdd uchel ac un sydd, ar yr un pryd, yn cael cryn effaith, lle mae actorion ag anableddau a heb anableddau yn gweithio fel cydraddolion.
  • HYRWYDDO gwaith perfformwyr sydd ag anableddau dysgu, hyrwyddo arferion cynhwysol a newid dirnadaeth cymdeithas o anabledd.
Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor