Angels

Director: Denni Dennis
Assistant Director: Ben Pettitt-Wade
Design: Catherine Davies
Performers: Various

The Angels was a participatory project, leading to performance. Over an intensive week practitioners from Hijinx Theatre would work with a group of up to 20 performers in creating this performance for an event.

The Angels was originally commissioned by Hijinx Theatre for our Unity Festival in 2011. Since then we have also created this piece in Seville with a group of 20 performers with and without disability for the opening of Festival Escena Mobile 2011.

A clip of the performances can be found in the Unity 2011 Resume at 3.50

You can also see a clip of our rehearsals for our performance in Seville here:

And a clip of the performance in Seville here at 1.39:

Return to the production archive

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor