Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Hijinx yn awyddus i recriwtio Cadeirydd newydd i arwain y Bwrdd er mwyn cefnogi’r cwmni wrth iddo barhau i dyfu a herio, gan ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr elusen a goruchwylio ei rheolaeth a’i llywodraethiad.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n cael ei gyffroi/chyffroi gan ein cenhadaeth i arloesi, cynhyrchu a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer actorion niwroamrywiol ac sy’n rhannu ein gwerthoedd, sef gonestrwydd, uchelgais, tegwch a rhagoriaeth.

Mae Hijinx wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd gwaith teg. Rydym yn mynd ati’n weithredol i chwilio am aelodau bwrdd er mwyn adlewyrchu llu o brofiadau a chefndiroedd. Rydym yn annog ceisiadau, yn arbennig gan bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), LGBTQ + yn ogystal â phobl sydd ag anabledd.

Am wybodaeth bellach cysylltwch, os gwelwch yn dda, â sarah.horner@hijinx.org.uk

Gwybodaeth Recriwtio

Newyddion Diweddaraf
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor
Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Darllen rhagor
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor