Crossings

Crossings

Mewn cydweithrediad â Jessie Brett

 

'CROESFANNAU' [Promo] o Subjective Realities ar Vimeo.

Credyd fideo: Roger Graham

Mae 'Croesfannau' yn cofnodi taith bersonol dau fyd yn gwrthdaro mewn arhosfa bws, lle mae dau ddawnsiwr yn dod o hyd i gartref tu mewn ei gilydd.

Dawns gyffrous a barddonol yn edrych ar themâu byd-eang mudo a pherthyn. Mae'r duet hon yn dilyn llwyddiant rhyngwladol 'Elevator', wedi'i choreograffi gan Jessie Brett.

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr: Jessie Brett

Wedi'i ddyfeisio a'i berfformio gan: Andrew Tadd a Jessie Brett

Sgôr: Jered Sorkin

Dyluniad: Saz Moir

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu 'CROSSINGS' ar gyfer eich lleoliad neu'ch gŵyl, cysylltwch â:

Carys Mol carys.mol@hijinx.org.uk neu ffoniwch +44 (0) 29 2030 0331

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor