Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Gwirfoddoli

Mae gyda ni ddiddordeb bob amser i glywed oddi wrth bobl sy’n dymuno gwirfoddoli gyda ni.

Anfonwch neges e-bost i info@hijinx.org.uk yn dweud wrthym:

  • Faint o amser y gallwch ei gynnig
  • Sgiliau a phrofiad perthnasol

Profiad Gwaith

I gofrestru eich diddordeb am brofiad gwaith, anfonwch e-bost i info@hijinx.org.uk ynghyd â'ch CV a dywedwch wrthym:

  • Pa sgiliau sydd gyda chi
  • Beth sydd o ddiddordeb i chi

Diolch!

Newyddion Diweddaraf
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor