Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Gwirfoddoli

Mae gyda ni ddiddordeb bob amser i glywed oddi wrth bobl sy’n dymuno gwirfoddoli gyda ni.

Anfonwch neges e-bost i info@hijinx.org.uk yn dweud wrthym:

  • Faint o amser y gallwch ei gynnig
  • Sgiliau a phrofiad perthnasol

Profiad Gwaith

I gofrestru eich diddordeb am brofiad gwaith, anfonwch e-bost i info@hijinx.org.uk ynghyd â'ch CV a dywedwch wrthym:

  • Pa sgiliau sydd gyda chi
  • Beth sydd o ddiddordeb i chi

Diolch!

Newyddion Diweddaraf
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor
Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Darllen rhagor
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor