Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Gwirfoddoli gyda Hijinx

Rydyn ni bob amser yn awyddus i glywed gan bobl a hoffai wirfoddoli gyda Hijinx mewn unrhyw ffordd. Ar adegau penodol o'r flwyddyn, yn enwedig adeg Gŵyl Undod, rydyn ni'n ddibynnol iawn ar ddychymyg a dawn ein gwirfoddolwyr.

Mae gyda ni rai gwirfoddolwyr sy'n ein helpu o wythnos i wythnos, ond mae'r rhan fwyaf yn ein helpu pan fydd cyfleoedd yn codi yn ystod y flwyddyn, a byddwn yn hysbysebu'r rhain drwy e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol. Yn ddiweddar, mae ein gwirfoddolwyr wedi ein helpu tu ôl i'r ddesg flaen a thu ôl i'r llwyfan, gyda dyletswyddau stiwardio, bod ar ddesgiau gwybodaeth yng Ngŵyl Undod a pherfformiadau eraill, llenwi amlenni, paratoi deunyddiau ar gyfer sioeau a chynrychioli Hijinx mewn ffeiriau gwirfoddoli.

Os ydych chi'n awyddus i wirfoddoli gyda Hijinx, anfonwch e-bost aton ni gyda'r wybodaeth yma:

  • faint o amser sydd gyda chi i wirfoddoli a phryd
  • unrhyw sgiliau a phrofiadau sydd gyda chi i'w cynnig (er enghraifft, trwydded yrru lân a char i'w ddefnyddio, neu brofiad o redeg gweithdai drama ac ati)
  • os oes gyda chi ddatganiad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) cyfredol.
  • eich manylion cyswllt

Yn anffodus, dim ond gwirfoddolwyr dros 18 oed y gallwn ni weithio â nhw.

Profiad Gwaith

Yn anffodus, gan mai cwmni bach ydyn ni, dim ond weithiau y byddwn ni'n gallu derbyn pobl i wneud profiad gwaith gyda ni. O dro i dro, rydyn ni'n defnyddio pobl sydd ar brofiad gwaith i'n helpu ni gyda phrosiect neu ddiben penodol.

I gofrestru eich diddordeb i ymuno â ni ar brofiad gwaith, anfonwch eich CV aton ni gan nodi pa sgiliau sydd gyda chi i'w rhannu gyda ni a pha brofiadau yr hoffech eu cael wrth weithio gyda ni.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor
Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor