Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Gwirfoddoli

Mae gyda ni ddiddordeb bob amser i glywed oddi wrth bobl sy’n dymuno gwirfoddoli gyda ni.

Anfonwch neges e-bost i info@hijinx.org.uk yn dweud wrthym:

  • Faint o amser y gallwch ei gynnig
  • Sgiliau a phrofiad perthnasol

Profiad Gwaith

I gofrestru eich diddordeb am brofiad gwaith, anfonwch e-bost i info@hijinx.org.uk ynghyd â'ch CV a dywedwch wrthym:

  • Pa sgiliau sydd gyda chi
  • Beth sydd o ddiddordeb i chi

Diolch!

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor