Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Gwirfoddoli gyda Hijinx

Rydyn ni bob amser yn awyddus i glywed gan bobl a hoffai wirfoddoli gyda Hijinx mewn unrhyw ffordd. Ar adegau penodol o'r flwyddyn, yn enwedig adeg Gŵyl Undod, rydyn ni'n ddibynnol iawn ar ddychymyg a dawn ein gwirfoddolwyr.

Mae gyda ni rai gwirfoddolwyr sy'n ein helpu o wythnos i wythnos, ond mae'r rhan fwyaf yn ein helpu pan fydd cyfleoedd yn codi yn ystod y flwyddyn, a byddwn yn hysbysebu'r rhain drwy e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol. Yn ddiweddar, mae ein gwirfoddolwyr wedi ein helpu tu ôl i'r ddesg flaen a thu ôl i'r llwyfan, gyda dyletswyddau stiwardio, bod ar ddesgiau gwybodaeth yng Ngŵyl Undod a pherfformiadau eraill, llenwi amlenni, paratoi deunyddiau ar gyfer sioeau a chynrychioli Hijinx mewn ffeiriau gwirfoddoli.

Os ydych chi'n awyddus i wirfoddoli gyda Hijinx, anfonwch e-bost aton ni gyda'r wybodaeth yma:

  • faint o amser sydd gyda chi i wirfoddoli a phryd
  • unrhyw sgiliau a phrofiadau sydd gyda chi i'w cynnig (er enghraifft, trwydded yrru lân a char i'w ddefnyddio, neu brofiad o redeg gweithdai drama ac ati)
  • os oes gyda chi ddatganiad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) cyfredol.
  • eich manylion cyswllt

Yn anffodus, dim ond gwirfoddolwyr dros 18 oed y gallwn ni weithio â nhw.

Profiad Gwaith

Yn anffodus, gan mai cwmni bach ydyn ni, dim ond weithiau y byddwn ni'n gallu derbyn pobl i wneud profiad gwaith gyda ni. O dro i dro, rydyn ni'n defnyddio pobl sydd ar brofiad gwaith i'n helpu ni gyda phrosiect neu ddiben penodol.

I gofrestru eich diddordeb i ymuno â ni ar brofiad gwaith, anfonwch eich CV aton ni gan nodi pa sgiliau sydd gyda chi i'w rhannu gyda ni a pha brofiadau yr hoffech eu cael wrth weithio gyda ni.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor