Hansel, Gedeon and the Grimms' Wood 2018

Hansel, Gedeon and the Grimms' Wood

Wedi'u gwahardd rhag camu mewn i'r goedwig, mae Hansel a Gedeon wedi clywed am ei pheryglon drwy straeon a sibrydion yn unig.

Ond un diwrnod, mae'r ddau yn penderfynu ymlwybro mewn i berfeddion y geodwig er mwyn gweld os yw'r sibrydion yn wir.

Gingerbread house in the woods

Y Nadolig yma ymunwch ag Odyssey, grwp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw dddilyn Hansel a Gedeon ar antur i ddyfnderoedd y goedwig, mewn cynhyrchiad newydd disglair i'r teulu cyfean. Wedi'i hysgrifennu gan Llinos Mai, mae Hansel, Gedeon and the Grimms' Wood yn cynnwys cast bywiog o berfformwyr anabl a rheiny nad ydynt yn anabl o Odyssey a disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands.

Rhagfyr 6-8, £9 (Dan 16 Oed £6)

www.wmc.org

Ymwelwch â'r arddangosfa sy'n cyd-fynd â'r sioe yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 3 Rhag - 7 Ion. Hefyd cyrhaeddwch yn gynnar i gael eich groesawu gan Telemachus cyn pob sioe.

Newyddion Diweddaraf
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor