Hijinx Online / Ar-lein: The Matthew Purnell Show

Hijinx Online / Ar-lein

Yn cyflwyno, cynhyrchiad gan Hijinx wedi’i gefnogi gan Morrison’s Foundation a Boom.
Noddwyd gan Bad Wolf. 

The Matthew Purnell Show

Comedi sy’n symud yn gyflym wedi’i osod yn y dyfodol agos pan fo pobl ag anableddau dysgu a/neu bobl awtistig wedi goresgyn y byd ffilm a theledu. The Matthew Purnell Show, sioe siarad fwyaf y byd, sydd ar y brig. Heddiw, y 100fed bennod yw hi, ac mae pobl yr arian yn ymweld. Ond mae’r cyflwynydd yn rhedeg yn hwyr, mae’r criw camera yn dioddef o ben mawr, mae’r cyfarwyddwr ar goll ac mae ffigwr cysgodol yn llechu heb ei weld... A all y tîm gael pethau at ei gilydd cyn y sioe fwyaf erioed? 

Yn cynnwys cast serol o 31 actor gydag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, hwn yw ffilm fer cyntaf Hijinx

Canllaw oedran PG. Ar gael i ffrydio tan dydd Mawrth 26.05.20

Ewch i'n tudalen Facebook i wylio sesiwn holi ac ateb gyda rhai o'r cast a'r criw.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor