Hygyrchedd yng Ngŵyl Undod Hijinx

Hygyrchedd yng Ngŵyl Undod Hijinx

Mae hygyrchedd o'r pwysigrwydd mwyaf yng Ngŵl Undod Hijinx. Rydym yn falch ein bod wedi derbyn y 'Siart Safon Arian' gan Attitude is Everything am Arfer Gorau, ac mae hyn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i fynediad i leoliad ac i'n cynulleidfaoedd a'n perfformwyr. Am wybodaeth am Fynediad Llawn, gan gynnwys tocynnau drwy gynllun HYNT, cludiant, mapiau ac ati: hijinxunity.org.uk neu ffoniwch Hijinx ar 02920 300 331.

Os oes gennych ragor o ymholiadau am hygyrchedd yn yr ŵyl, cysylltwch â Ellis yn ellis.wright@hijinx.org.uk 

 

Yr Ais

Perfformiadau BSL

 

MER 28 MEH

SAD 1 GOR

SUL 2 GOR

BoHo \ Hijinx a Theatr Clwyd 
(Galeri) 

13:00 a 20:00

 

 

TwoCan Toucan \ TwoCan Theatre
(Palas Print) 

 

 11:00, 
 14:00 a 16:00 

 13:30 a 15:30 

The Tempest \ Taking Flight Theatre
(Doc Fictoria) 

 

 12:00-14:00 

14:00-16:00 

 

Perfformiadau Sain Ddysgrifiad

 

MER 28 MEH

GWE 30 MEH

SAD 1 GOR

SUL 2 GOR

BoHo \ Hijinx a Theatr Clwyd 
(Galeri) 

13:00 a 20:00

 

 

 

To Belong \ Theater Stap
(Galeri)

 

   20:00

   

Bailo...Luego Existo y El Espejo\ Danza Mobile
(Galeri) 

   

  20:00

 

TwoCan Toucan \ TwoCan Theatre
(Palas Print) 

 

 

 11:00, 
 14:00 a 16:00 

 13:30 & 15:30 

  

Perfformiadau gyda Thocynnau

Noder - mae'n rhaid i chi bellach gofrestru fel gofalwr a chael cerdyn Hynt er mwyn gallu gwneud cais am docynnau am ddim neu am bris gostyngol os byddwch yn gwylio sioe gyda rhywun anabl yn y Galeri. Cliciwch yma i ddarganfod fwy am gael cerdyn Hynt.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am hygyrchedd y Galeri


Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor