Hygyrchedd yng Ngŵyl Undod Hijinx

Hygyrchedd yng Ngŵyl Undod Hijinx

Mae hygyrchedd o'r pwysigrwydd mwyaf yng Ngŵl Undod Hijinx. Rydym yn falch ein bod wedi derbyn y 'Siart Safon Arian' gan Attitude is Everything am Arfer Gorau, ac mae hyn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i fynediad i leoliad ac i'n cynulleidfaoedd a'n perfformwyr. Am wybodaeth am Fynediad Llawn, gan gynnwys tocynnau drwy gynllun HYNT, cludiant, mapiau ac ati: hijinxunity.org.uk neu ffoniwch Hijinx ar 02920 300 331.

Os oes gennych ragor o ymholiadau am hygyrchedd yn yr ŵyl, cysylltwch â Ellis yn ellis.wright@hijinx.org.uk 

 

Yr Ais

Perfformiadau BSL

 

MER 28 MEH

SAD 1 GOR

SUL 2 GOR

BoHo \ Hijinx a Theatr Clwyd 
(Galeri) 

13:00 a 20:00

 

 

TwoCan Toucan \ TwoCan Theatre
(Palas Print) 

 

 11:00, 
 14:00 a 16:00 

 13:30 a 15:30 

The Tempest \ Taking Flight Theatre
(Doc Fictoria) 

 

 12:00-14:00 

14:00-16:00 

 

Perfformiadau Sain Ddysgrifiad

 

MER 28 MEH

GWE 30 MEH

SAD 1 GOR

SUL 2 GOR

BoHo \ Hijinx a Theatr Clwyd 
(Galeri) 

13:00 a 20:00

 

 

 

To Belong \ Theater Stap
(Galeri)

 

   20:00

   

Bailo...Luego Existo y El Espejo\ Danza Mobile
(Galeri) 

   

  20:00

 

TwoCan Toucan \ TwoCan Theatre
(Palas Print) 

 

 

 11:00, 
 14:00 a 16:00 

 13:30 & 15:30 

  

Perfformiadau gyda Thocynnau

Noder - mae'n rhaid i chi bellach gofrestru fel gofalwr a chael cerdyn Hynt er mwyn gallu gwneud cais am docynnau am ddim neu am bris gostyngol os byddwch yn gwylio sioe gyda rhywun anabl yn y Galeri. Cliciwch yma i ddarganfod fwy am gael cerdyn Hynt.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am hygyrchedd y Galeri


Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor