Hygyrchedd yng Ngŵyl Undod Hijinx

Hygyrchedd yng Ngŵyl Undod Hijinx

Mae hygyrchedd o'r pwysigrwydd mwyaf yng Ngŵl Undod Hijinx. Rydym yn falch ein bod wedi derbyn y 'Siart Safon Arian' gan Attitude is Everything am Arfer Gorau, ac mae hyn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i fynediad i leoliad ac i'n cynulleidfaoedd a'n perfformwyr. Am wybodaeth am Fynediad Llawn, gan gynnwys tocynnau drwy gynllun HYNT, cludiant, mapiau ac ati: hijinxunity.org.uk neu ffoniwch Hijinx ar 02920 300 331.

Os oes gennych ragor o ymholiadau am hygyrchedd yn yr ŵyl, cysylltwch â Ellis yn ellis.wright@hijinx.org.uk 

 

Yr Ais

Perfformiadau BSL

 

MER 28 MEH

SAD 1 GOR

SUL 2 GOR

BoHo \ Hijinx a Theatr Clwyd 
(Galeri) 

13:00 a 20:00

 

 

TwoCan Toucan \ TwoCan Theatre
(Palas Print) 

 

 11:00, 
 14:00 a 16:00 

 13:30 a 15:30 

The Tempest \ Taking Flight Theatre
(Doc Fictoria) 

 

 12:00-14:00 

14:00-16:00 

 

Perfformiadau Sain Ddysgrifiad

 

MER 28 MEH

GWE 30 MEH

SAD 1 GOR

SUL 2 GOR

BoHo \ Hijinx a Theatr Clwyd 
(Galeri) 

13:00 a 20:00

 

 

 

To Belong \ Theater Stap
(Galeri)

 

   20:00

   

Bailo...Luego Existo y El Espejo\ Danza Mobile
(Galeri) 

   

  20:00

 

TwoCan Toucan \ TwoCan Theatre
(Palas Print) 

 

 

 11:00, 
 14:00 a 16:00 

 13:30 & 15:30 

  

Perfformiadau gyda Thocynnau

Noder - mae'n rhaid i chi bellach gofrestru fel gofalwr a chael cerdyn Hynt er mwyn gallu gwneud cais am docynnau am ddim neu am bris gostyngol os byddwch yn gwylio sioe gyda rhywun anabl yn y Galeri. Cliciwch yma i ddarganfod fwy am gael cerdyn Hynt.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am hygyrchedd y Galeri


Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor