Improbable

Teitl: Ymagwedd Improbable at Fyrfyfyrio
Dyddiad: 31 Hydref - 4 Tachwedd 2017
Lleoliad: Y Tabernacl, Canol Dinas Caerdydd
Pris: £150

Mae Improbable yn defnyddio byrfyfyrio i greu sioeau ysblennydd, i gefnogi a meithrin artistiaid a sector y celfyddydau yn gyffredinol, ac i hwyluso newid cymdeithasol.

Maen nhw wedi bod yn cynhyrchu sioeau ers dros 21 mlynedd, o sioeau byrfyfyr ar raddfa fach fel Animo, The Still a Permission Improbable, i wledd o sioe yn yr awyr agored fel Sticky, gyda'i strwythurau selotep anferth; o'u fersiwn nhw o glasuron fel The Tempest i berfformiadau rhyngwladol o waith newydd fel Beauty and the Beast ac Opening Skinner’s Box. Ochr yn ochr â hyn, mae eu rhaglen Devoted & Disgruntled yn dod â'r gymuned gelfyddydol at ei gilydd er mwyn adnabod a gweithio ar broblemau cyfrannol; ac mae eu rhaglen Participation yn mynd â byrfyfyrio at bobl ac i gymunedau sydd heb fod yn ymgysylltu'n rheolaidd â'r celfyddydau. Fe'u sefydlwyd ym 1996 (gan ddod yn elusen yn 2014); maen nhw wedi'u lleoli yn Llundain, ac mae’r cwmni yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol i Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Y ddau diwtor ar gyfer yr wythnos fydd Phelim McDermott a Lee Simpson, cyd-gyfarwyddwyr artistig ac aelodau gwreiddiol Improbable.

Mae Phelim McDermott wedi bod yn cyfarwyddo ac yn perfformio ers 1984, pan sefydlodd derekderek ar y cyd gyda Julia Bardsley. Yn ogystal â theatr, mae e'n cyfarwyddo operâu, ac yn eu plith operâu enwog Philip Glass Satyagraha, The Perfect American, ac Akhnaten, Enillydd Gwobr Olivier mewn cydweithrediad gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Lloegr. Mae ei gynhyrchiad o Aida yn agor yn y Coliseum ym mis Medi 2017.

Mae Lee Simpson wedi bod yn grwpier, taflunydd sinema, a DJ amser brecwast. Ers hynny - ynghyd â'i waith gydag Improbable - daeth yn aelod o'r Comedy Store Players; mae e wedi ysgrifennu dramâu, ymddangos mewn comedi sefyllfa ac wedi perfformio mewn dramâu teledu a ffilmiau. Ei enw iawn yw Len.

Mae byrfyfyrio wrth wraidd popeth mae Improbable yn ei greu, felly bydd y Cyfnod Preswyl yn gyflwyniad i ymagwedd Improbable at fyrfyfyrio ond hefyd at greu theatr. Yn ystod yr wythnos cewch gipolwg ar y gemau a'r ymarferion sydd wedi helpu i greu arddull ddigamsyniol y cwmni.

Gweithio'n gynhwysol

Os nad ydych chi wedi gweithio gyda pherfformwyr ag anableddau dysgu, mae Cyfnodau Hyfforddi Hijinx yn gyfle gwych i wneud hynny. Mae nifer o lefydd ar ein cyrsiau yn cael eu neilltuo ar gyfer myfyrwyr o Academi Hijinx, sef ein cwrs hyfforddi sgiliau perfformio ar gyfer actorion talentog ag anableddau dysgu. Byddwch yn barod i weithio mewn amgylchedd bywiog, ymrymusol a hynod bleserus.

I wneud cais, darllenwch y Llythyr Eglurhaol hwn ac yna llanwch a dychwelwch y Ffurflen Gais, os gwelwch yn dda.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor