Interview with Gareth Clark

A few minutes with Sancho Panza himself, Gareth Clark

Writer of The Adventures of Sancho Panza, Glenys Evans, chatted to our very own Sancho, Gareth Clark. Here’s what he had to say about the show, the 2012 team and the life of an actor:

Gareth Clark as Sancho Panza. Photograph by Simon Gough PhotographyHow many plays have you been in?
Loads. I’m in the Odyssey one and this one - Sancho.

Gareth on working with director, James Williams…
I’ve worked with James a lot now. He did Old Hands and Full Circle with Nick Wayland-Evans. He does warm up exercise and voices as well. I think he does everything, James does.

Gareth on Gaynor Lougher (Ensemble)…
She’s in The Adventures of Sancho Panza, ok, as my mum. She does Odyssey as well, the Christmas play. Now she’s doing this.

Gareth on Maxwell James (Ensemble)…
Max is on the guitar. He has a very good voice. Oh yeah.

Gareth on Andrew Tadd (Ensemble)…
He is very very good. In the show he’s got a big nose.

Gareth on Gareth Wyn Griffiths (Don Quixote)…
He’s a good laugh. Don’t tell him that now.

Gareth on the audiences…
Loads of people will be seeing it. They’ll watch and clap.

Gareth on the actor’s life…
I’ve got an interview; I’m in the paper now. The team work as well. I’m a real actor and I will be a famous person one day, with the team as well.

Have you enjoyed this experience?
Oh yes, ay.

Return to the production archive

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor