Loteri Genedlaethol #DiolchiChi

Loteri Genedlaethol #DiolchiChi

*** Mynediad unigryw i ymarfer technegol ***

Ymunwch â Hijinx Odyssey wrth iddynt ddweud 'Diolch' i'r cyhoedd sy'n prynu tocynnau loteri. Bydd hwn yn gynnig unigryw i fynychu ymarfer technegol o gynhyrchiad Nadolig newydd sbon Hansel, Gedeon a Choedwig y Grimms, ar ddydd Mawrth, Rhagfyr y 4ydd am 7 y prynhawn, yn Stiwdio Weston Canolfan Mileniwm Cymru. Mae 30 lle DI-DÂL ar gael!

Mae eich pryniad wythnosol o docyn loteri yn helpu i godi £30 miliwn yr wythnos ar gyfer Achosion Da. Trwy hwn mae Hijinx yn cael ei ariannu, mewn tro, trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn cymryd rhan yn ymgyrch cenedlaethol #diolchichi, a gallwch chi, fel chwaraewr y loteri, ymuno â ni i ddathlu!

I archebu lle i fynychu ein hymarfer technegol AM DDIM, anfonwch e-bost at vanessa.davies@hijinx.org.uk erbyn diwedd y dydd ar Dachwedd y 28fed, a dewch a’ch tocyn loteri genedlaethol (Lotto, Euromillions, Thunderball neu HotPicks) neu Gardiau Crafu Loteri Genedlaethol gyda chi ar y diwrnod. Gall prawf o docyn fod yn bapur neu'n ddigidol.

Bydd tocynnau yn cael ei dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu.

YMWADIAD:

Mae aelodau Hijinx Odyssey yn croesawu Chwaraewyr y Loteri i 'Ymarfer Technegol Agored' o Hansel, Gedeon a Choedwig y Grimms.

Cyfle cyntaf i actorion bod ar y llwyfan gyda goleuadau’r sioe yw ymarfer technegol. Er byddwn yn ceisio sicrhau bod y perfformiad yn cael ei redeg yn ddi-dor, mewn gwirionedd, bydd rhywfaint o stopio ac ail-ddechrau, er mwyn sicrhau bod gan y criw technegol bopeth sydd angen i gefnogi'r artistiaid. Mae hwn hefyd yn golygu bydd siawns ni fydd yr actorion mewn gwisgoedd llawn, ac efallai bydd rhai o'r propiau ar goll. Fodd bynnag, mae hwn yn gyfle gwych i chi weld sut mae'r sioe yn datblygu, cyn iddo agor i'r cyhoedd sy'n talu.

Telerau ac Amodau

  • Mae UN tocyn Loteri Genedlaethol yn rhoi mynediad am ddim i un oedolyn ac un plentyn o dan 16 i ymarfer technegol Hansel, Gedeon a Choedwig y Grimms.
  • Mae pob gêm Loteri Genedlaethol yn rhoi’r hawl i fynediad am ddim (yn cynnwys prif gemau tynnu a Chardiau Crafu Loteri Genedlaethol).
  • Gall docyn papur neu ddigidol fod yn brawf eich bod wedi prynu gêm Loteri Genedlaethol.
  • Mae’r cynnig ar gael rhwng Tachwedd y 12fed a Thachwedd y 28fed 2018.
  • Bydd ymarfer technegol Hansel, Gedeon a Choedwig y Grimms yn agor ar Ragfyr y 4ydd 2018.
  • Mae gan Hijinx a Chanolfan Mileniwm Cymru'r hawl i beidio â gadael pobl i mewn os ydi’r lleoliad yn llawn, neu am resymau eraill sydd tu hwnt i’w rheolaeth.
  • Bydd tocynnau yn cael ei dosbarthu wrth ddrws y Stiwdio Weston, yn Ganolfan Mileniwm Cymru pan fydd ymwelwyr yn dangos eu tocyn Loteri Genedlaethol.
  • Yr hyrwyddwr yw Theatr Hijinx.
  • Os oes unrhyw gwestiwn ar y diwrnod, y rheolwr sydd â’r gair olaf.
Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor