Meet Fred

Meet Fred

 Hijinx mewn cydweithrediad â Blind Summit

Cynnwys iaith gref

Am fersiwn wedi'i sensro ewch i'n sianel YouTube

Dyma Fred, y pyped brethyn dwy droedfedd o daldra sy'n ymladd rhagfarn bob dydd. Mae Fred eisiau bod yn ddyn arferol, yn rhan o'r byd go iawn, i gael swydd a chwrdd â merch, ond pan gaiff ei bygwth â cholli ei LBP (Lwfans Byw Pypedwaith), mae Fred yn dechrau colli ei gafael ar ei fywyd. Yn cynnwys iaith gref a noethni phyped.

Sharp, funny and vastly entertaining”, Lyn Gardner, The Guardian

ENILLYDD!
Enillodd Meet Fred 'Ensemble Gorau' yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017

StarStarStarStarStar
"Meet Fred is an ingeniously conceived, hilarious and truly unmissable piece of theatre" 
(Broadway Baby)

StarStarStarStarStar 
"Prepare to be tickled and devastated in equal measure
(The Upcoming)

"Packed full of first-rate theatrical invention, irreverent revelling, and with an urgent human story at its heart, Meet Fred is a real marvel. Essential viewing for humans and puppets everywhere"  (Total Theatre)

Have you met Fred yet? If not, you should (Disability Arts Online)


Derbyniwch y newyddion diweddaraf am Meet Fred

Am y newyddion diweddaraf, lluniau a ffilmiau byr, bydd yn sicr o ddilyn @HijinxTheatre ar Twitter neu ddod o hyd i ni ar Facebook.Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor