Mission Control

Mission Control

Gŵyl Undod Hijinx a National Theatre Wales

Cyfarwyddir gan Ben Pettitt-Wade a KullyThiarai
Wedi'i chreu ar y cyd â Seiriol Davies

Stadiwm Principality, Caerdydd 
22 – 24 Tachwedd 2019

Neges fer gan Monolith, eich hoff Fegagorfforaeth:

Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner. Mae cymdeithas wedi hollti, rydym yn dioddef gorboblogi a thywydd eithafol, ac o ran democratiaeth – wel, roedd yn braf tra wnaeth bara. Croeso i 2029.

Ond arhoswch, mae gobaith! Edrychwch i fyny, i weld y blaned newydd yng nghysawd yr haul. Mae yna ail gyfle i’r ddynoliaeth.

Fel arweinwyr yn, wel, popeth, mae Monolith wedi sicrhau’r hawliau unigryw i wladoli’r blaned. Unrhyw ddiwrnod nawr bydd ein llongau gofod yn lansio o Ganolfan Argyfwng Genedlaethol Monolith.

A gallwch chi ymuno â ni. Gyda’n gilydd #WeAreMonolith

Gwybodaeth ychwanegol

Crëwyd gan Ŵyl Undod Hijinx a National Theatre Wales a’i berfformio yn Stadiwm eiconig y Principality, Caerdydd, mae Mission Control yn sioe ymdrochol cwbl unigryw, a fydd yn cynnwys cast cynhwysol o dros 80 o berfformwyr, gan gynnwys Actorion Hijinx.

Yn cynnwys sŵn uchel, niwl a chyfnodau o dywyllwch sydyn.

Canllawiau Oedran: 14+
Dehongliad BSL (Tony Evans)
Disgrifiad Sain (Beth House)
Chapsiwn Caeedig ar gyfer pob perfformiad.

#WeAreMonolithNewyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor