Mission Control

Mission Control

Gŵyl Undod Hijinx a National Theatre Wales

Cyfarwyddir gan Ben Pettitt-Wade a KullyThiarai
Wedi'i chreu ar y cyd â Seiriol Davies

Stadiwm Principality, Caerdydd 
22 – 24 Tachwedd 2019

Neges fer gan Monolith, eich hoff Fegagorfforaeth:

Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner. Mae cymdeithas wedi hollti, rydym yn dioddef gorboblogi a thywydd eithafol, ac o ran democratiaeth – wel, roedd yn braf tra wnaeth bara. Croeso i 2029.

Ond arhoswch, mae gobaith! Edrychwch i fyny, i weld y blaned newydd yng nghysawd yr haul. Mae yna ail gyfle i’r ddynoliaeth.

Fel arweinwyr yn, wel, popeth, mae Monolith wedi sicrhau’r hawliau unigryw i wladoli’r blaned. Unrhyw ddiwrnod nawr bydd ein llongau gofod yn lansio o Ganolfan Argyfwng Genedlaethol Monolith.

A gallwch chi ymuno â ni. Gyda’n gilydd #WeAreMonolith

Gwybodaeth ychwanegol

Crëwyd gan Ŵyl Undod Hijinx a National Theatre Wales a’i berfformio yn Stadiwm eiconig y Principality, Caerdydd, mae Mission Control yn sioe ymdrochol cwbl unigryw, a fydd yn cynnwys cast cynhwysol o dros 80 o berfformwyr, gan gynnwys Actorion Hijinx.

Yn cynnwys sŵn uchel, niwl a chyfnodau o dywyllwch sydyn.

Canllawiau Oedran: 14+
Dehongliad BSL (Tony Evans)
Disgrifiad Sain (Beth House)
Chapsiwn Caeedig ar gyfer pob perfformiad.

#WeAreMonolithNewyddion Diweddaraf
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor