Newyddion
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey
24/09/15Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol.

Darllen rhagor
SOUP yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug
17/09/15SOUP yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug

Ar Sadwrn 19 Medi bydd yr Academi Hijinx Gogledd Cymru yn perfformio SOUP yng Ngŵyl Bwyd Yr Wyddgrug.

Darllen rhagor
Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd
19/08/15Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd

Bydd aelodau Hijinx Odyssey Catrin Morgan a Nia Ramage yn cynnal y ras 10K Caerdydd ar ddydd Sul 6 Medi i godi arian ar gyfer y grŵp.

Darllen rhagor
Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found
8/06/15Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found

Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found.

Darllen rhagor
Noson Cwis a Chyri i Odyssey
27/03/15Noson Cwis a Chyri i Odyssey

Bwyd Indiaidd blasus; cwis; raffl a noson gymdeithasol.

Darllen rhagor
Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu
18/03/15Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu

Mae Hijinx yn sefydlu Academi (hyffordiant proffesiynol i actorion) a cwrs Drama Sylfaenol (sgiliau bywyd drwy ddrama) yng Ngorllewin Cymru. Bydd Hijinx yn cynnal 2 ddiwrnod o wethdai am ddim ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno ag un o'r cyrsiau hyn.

Darllen rhagor
Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx
11/03/15Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx

Ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth ymroddgar i Hijinx – yn hyrwyddo cynhwysiant a hyfforddiant i actorion gydag anableddau – bydd Gaynor Lougher yn gadael y cwmni ddiwedd mis Mawrth i ddilyn gyrfa llawrydd fel cyfarwyddwr, actor a chydlynydd gweithdai.

Darllen rhagor
Lansio Academi Hijinx Prestatyn
19/11/14Lansio Academi Hijinx Prestatyn

Y mis hwn, mae 13 o berfformwyr talentog ag anawsterau dysgu ar draws Gogledd Cymru yn teithio i Sinema a Chanolfan Celfyddydau y Scala ym Mhrestatyn. Dyma fyfyrwyr newydd Academi Hijinx ym Mhrestatyn sy’n cofrestru ar gyfer hyfforddiant proffesiynol sgiliau perfformio ar gwrs arloesol sy’n cael ei redeg gan y cwmni theatr Cymreig Hijinx.

Darllen rhagor
The Spirit of Christmas
17/11/14The Spirit of Christmas

Fyddai'r Nadolig ddim yr un fath heb goeden drawiadol, carolau traddodiadol a llond yr ystafell o deulu a ffrindiau. Ond yr uchafbwynt eleni i'r rhai sy'n mynychu'r theatr yw sioe Nadoligaidd fywiog Odyssey Hijinx, sy'n dod â The Spirit of Christmas (a choeden, carolau a ffrindiau) i Ganolfan Mileniwm Cymru y mis Tachwedd hwn!

Darllen rhagor
Clyweliadau ar gyfer Academi Hijinx newydd ym Mhrestatyn
22/09/14Clyweliadau ar gyfer Academi Hijinx newydd ym Mhrestatyn

Mae clyweliadau wedi'u trefnu ym Mhrestatyn ar gyfer Academi Hijinx newydd, cwrs hyfforddiant perfformio proffesiynol i bobl ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru  (dydd Sul 5 a dydd Llun 6 Hydref 2014)

Darllen rhagor
St. David's Day Parade
27/02/14St. David's Day Parade

On Saturday 1st March, Odyssey will be celebrating St. David's Day by taking part in the parade through Cardiff.

Darllen rhagor
Special Recognition at the Theatre Critics of Wales Awards
6/02/14Special Recognition at the Theatre Critics of Wales Awards

Gaynor Lougher and Richard Berry attended the Theatre Critics of Wales Awards thinking that they were in attendance to jointly present the award for Best Ensemble. Little did they know that there was a surprise in store for them.

Darllen rhagor
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor