Newyddion
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu
22/10/15Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu

Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu

Darllen rhagor
Odyssey Sais Am Berfformwyr: The Silent Toy Soldier
28/09/15Odyssey Sais Am Berfformwyr: The Silent Toy Soldier

Rydym wrthi'n chwilio am berfformwyr heb anableddau i ymuno â'r grŵp ar gyfer The Silent Toy Soldier, sef addasiad hyfryd o  ‘The Nutcracker and The Mouse King’ gan E.T.A. Hoffmann. Os hoffech gael clyweliad ac os ydych ar gael i fynd i'r ymarferion isod, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Darllen rhagor
Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey
24/09/15Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol.

Darllen rhagor
SOUP yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug
17/09/15SOUP yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug

Ar Sadwrn 19 Medi bydd yr Academi Hijinx Gogledd Cymru yn perfformio SOUP yng Ngŵyl Bwyd Yr Wyddgrug.

Darllen rhagor
Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd
19/08/15Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd

Bydd aelodau Hijinx Odyssey Catrin Morgan a Nia Ramage yn cynnal y ras 10K Caerdydd ar ddydd Sul 6 Medi i godi arian ar gyfer y grŵp.

Darllen rhagor
Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found
8/06/15Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found

Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found.

Darllen rhagor
Noson Cwis a Chyri i Odyssey
27/03/15Noson Cwis a Chyri i Odyssey

Bwyd Indiaidd blasus; cwis; raffl a noson gymdeithasol.

Darllen rhagor
Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu
18/03/15Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu

Mae Hijinx yn sefydlu Academi (hyffordiant proffesiynol i actorion) a cwrs Drama Sylfaenol (sgiliau bywyd drwy ddrama) yng Ngorllewin Cymru. Bydd Hijinx yn cynnal 2 ddiwrnod o wethdai am ddim ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno ag un o'r cyrsiau hyn.

Darllen rhagor
Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx
11/03/15Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx

Ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth ymroddgar i Hijinx – yn hyrwyddo cynhwysiant a hyfforddiant i actorion gydag anableddau – bydd Gaynor Lougher yn gadael y cwmni ddiwedd mis Mawrth i ddilyn gyrfa llawrydd fel cyfarwyddwr, actor a chydlynydd gweithdai.

Darllen rhagor
Lansio Academi Hijinx Prestatyn
19/11/14Lansio Academi Hijinx Prestatyn

Y mis hwn, mae 13 o berfformwyr talentog ag anawsterau dysgu ar draws Gogledd Cymru yn teithio i Sinema a Chanolfan Celfyddydau y Scala ym Mhrestatyn. Dyma fyfyrwyr newydd Academi Hijinx ym Mhrestatyn sy’n cofrestru ar gyfer hyfforddiant proffesiynol sgiliau perfformio ar gwrs arloesol sy’n cael ei redeg gan y cwmni theatr Cymreig Hijinx.

Darllen rhagor
The Spirit of Christmas
17/11/14The Spirit of Christmas

Fyddai'r Nadolig ddim yr un fath heb goeden drawiadol, carolau traddodiadol a llond yr ystafell o deulu a ffrindiau. Ond yr uchafbwynt eleni i'r rhai sy'n mynychu'r theatr yw sioe Nadoligaidd fywiog Odyssey Hijinx, sy'n dod â The Spirit of Christmas (a choeden, carolau a ffrindiau) i Ganolfan Mileniwm Cymru y mis Tachwedd hwn!

Darllen rhagor
Clyweliadau ar gyfer Academi Hijinx newydd ym Mhrestatyn
22/09/14Clyweliadau ar gyfer Academi Hijinx newydd ym Mhrestatyn

Mae clyweliadau wedi'u trefnu ym Mhrestatyn ar gyfer Academi Hijinx newydd, cwrs hyfforddiant perfformio proffesiynol i bobl ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru  (dydd Sul 5 a dydd Llun 6 Hydref 2014)

Darllen rhagor
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Newyddion Diweddaraf
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor