Newyddion
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd
19/08/15Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd

Bydd aelodau Hijinx Odyssey Catrin Morgan a Nia Ramage yn cynnal y ras 10K Caerdydd ar ddydd Sul 6 Medi i godi arian ar gyfer y grŵp.

Darllen rhagor
Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found
8/06/15Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found

Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found.

Darllen rhagor
Noson Cwis a Chyri i Odyssey
27/03/15Noson Cwis a Chyri i Odyssey

Bwyd Indiaidd blasus; cwis; raffl a noson gymdeithasol.

Darllen rhagor
Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu
18/03/15Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu

Mae Hijinx yn sefydlu Academi (hyffordiant proffesiynol i actorion) a cwrs Drama Sylfaenol (sgiliau bywyd drwy ddrama) yng Ngorllewin Cymru. Bydd Hijinx yn cynnal 2 ddiwrnod o wethdai am ddim ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno ag un o'r cyrsiau hyn.

Darllen rhagor
Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx
11/03/15Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx

Ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth ymroddgar i Hijinx – yn hyrwyddo cynhwysiant a hyfforddiant i actorion gydag anableddau – bydd Gaynor Lougher yn gadael y cwmni ddiwedd mis Mawrth i ddilyn gyrfa llawrydd fel cyfarwyddwr, actor a chydlynydd gweithdai.

Darllen rhagor
Lansio Academi Hijinx Prestatyn
19/11/14Lansio Academi Hijinx Prestatyn

Y mis hwn, mae 13 o berfformwyr talentog ag anawsterau dysgu ar draws Gogledd Cymru yn teithio i Sinema a Chanolfan Celfyddydau y Scala ym Mhrestatyn. Dyma fyfyrwyr newydd Academi Hijinx ym Mhrestatyn sy’n cofrestru ar gyfer hyfforddiant proffesiynol sgiliau perfformio ar gwrs arloesol sy’n cael ei redeg gan y cwmni theatr Cymreig Hijinx.

Darllen rhagor
The Spirit of Christmas
17/11/14The Spirit of Christmas

Fyddai'r Nadolig ddim yr un fath heb goeden drawiadol, carolau traddodiadol a llond yr ystafell o deulu a ffrindiau. Ond yr uchafbwynt eleni i'r rhai sy'n mynychu'r theatr yw sioe Nadoligaidd fywiog Odyssey Hijinx, sy'n dod â The Spirit of Christmas (a choeden, carolau a ffrindiau) i Ganolfan Mileniwm Cymru y mis Tachwedd hwn!

Darllen rhagor
Clyweliadau ar gyfer Academi Hijinx newydd ym Mhrestatyn
22/09/14Clyweliadau ar gyfer Academi Hijinx newydd ym Mhrestatyn

Mae clyweliadau wedi'u trefnu ym Mhrestatyn ar gyfer Academi Hijinx newydd, cwrs hyfforddiant perfformio proffesiynol i bobl ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru  (dydd Sul 5 a dydd Llun 6 Hydref 2014)

Darllen rhagor
St. David's Day Parade
27/02/14St. David's Day Parade

On Saturday 1st March, Odyssey will be celebrating St. David's Day by taking part in the parade through Cardiff.

Darllen rhagor
Special Recognition at the Theatre Critics of Wales Awards
6/02/14Special Recognition at the Theatre Critics of Wales Awards

Gaynor Lougher and Richard Berry attended the Theatre Critics of Wales Awards thinking that they were in attendance to jointly present the award for Best Ensemble. Little did they know that there was a surprise in store for them.

Darllen rhagor
Unity Festival Looks to the Future
23/01/14Unity Festival Looks to the Future

In order to take Unity to the next level we have decided to take a break from the festival in 2014. This will enable us to create an 18 month planning cycle for every festival, allowing us to come back bigger and better in 2015.

Darllen rhagor
George Frost's Funeral Arrangements
20/11/13George Frost's Funeral Arrangements

The funeral of much loved Odyssey member, George Frost, will be held at 1.30pm on Thursday 28th November at Albany Road Baptist Church (opposite the Claude).

Darllen rhagor
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Newyddion Diweddaraf
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor