Newyddion
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
The Silent Toy Soldier
24/11/15The Silent Toy Soldier

Mis Rhagfyr hwn, mae Hijinx Odyssey yn cyffroi cynulleidfaoedd gyda chlasur Nadolig The Silent Toy Soldier yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor
Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu
22/10/15Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu

Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu

Darllen rhagor
Odyssey Sais Am Berfformwyr: The Silent Toy Soldier
28/09/15Odyssey Sais Am Berfformwyr: The Silent Toy Soldier

Rydym wrthi'n chwilio am berfformwyr heb anableddau i ymuno â'r grŵp ar gyfer The Silent Toy Soldier, sef addasiad hyfryd o  ‘The Nutcracker and The Mouse King’ gan E.T.A. Hoffmann. Os hoffech gael clyweliad ac os ydych ar gael i fynd i'r ymarferion isod, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Darllen rhagor
Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey
24/09/15Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol.

Darllen rhagor
SOUP yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug
17/09/15SOUP yng Ngŵyl Fwyd Yr Wyddgrug

Ar Sadwrn 19 Medi bydd yr Academi Hijinx Gogledd Cymru yn perfformio SOUP yng Ngŵyl Bwyd Yr Wyddgrug.

Darllen rhagor
Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd
19/08/15Aelodau Odyssey i Redeg 10K Caerdydd

Bydd aelodau Hijinx Odyssey Catrin Morgan a Nia Ramage yn cynnal y ras 10K Caerdydd ar ddydd Sul 6 Medi i godi arian ar gyfer y grŵp.

Darllen rhagor
Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found
8/06/15Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found

Manylion cyhoeddi o Beneath the Streets: Lost and Found.

Darllen rhagor
Noson Cwis a Chyri i Odyssey
27/03/15Noson Cwis a Chyri i Odyssey

Bwyd Indiaidd blasus; cwis; raffl a noson gymdeithasol.

Darllen rhagor
Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu
18/03/15Gweithdai Drama i Oedolion Anabl Dysgu

Mae Hijinx yn sefydlu Academi (hyffordiant proffesiynol i actorion) a cwrs Drama Sylfaenol (sgiliau bywyd drwy ddrama) yng Ngorllewin Cymru. Bydd Hijinx yn cynnal 2 ddiwrnod o wethdai am ddim ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno ag un o'r cyrsiau hyn.

Darllen rhagor
Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx
11/03/15Gaynor Lougher yn Ffarwelio â Hijinx

Ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth ymroddgar i Hijinx – yn hyrwyddo cynhwysiant a hyfforddiant i actorion gydag anableddau – bydd Gaynor Lougher yn gadael y cwmni ddiwedd mis Mawrth i ddilyn gyrfa llawrydd fel cyfarwyddwr, actor a chydlynydd gweithdai.

Darllen rhagor
Lansio Academi Hijinx Prestatyn
19/11/14Lansio Academi Hijinx Prestatyn

Y mis hwn, mae 13 o berfformwyr talentog ag anawsterau dysgu ar draws Gogledd Cymru yn teithio i Sinema a Chanolfan Celfyddydau y Scala ym Mhrestatyn. Dyma fyfyrwyr newydd Academi Hijinx ym Mhrestatyn sy’n cofrestru ar gyfer hyfforddiant proffesiynol sgiliau perfformio ar gwrs arloesol sy’n cael ei redeg gan y cwmni theatr Cymreig Hijinx.

Darllen rhagor
The Spirit of Christmas
17/11/14The Spirit of Christmas

Fyddai'r Nadolig ddim yr un fath heb goeden drawiadol, carolau traddodiadol a llond yr ystafell o deulu a ffrindiau. Ond yr uchafbwynt eleni i'r rhai sy'n mynychu'r theatr yw sioe Nadoligaidd fywiog Odyssey Hijinx, sy'n dod â The Spirit of Christmas (a choeden, carolau a ffrindiau) i Ganolfan Mileniwm Cymru y mis Tachwedd hwn!

Darllen rhagor
Tudalen 2 o 6 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Newyddion Diweddaraf
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor