Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey

Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey
mewn cydweithrediad â Hijinx

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol

Mis Tachwedd hwn, bydd Spymonkey, sef arbenigwyr mewn comedi gorfforol, yn cynnal dau weithdy wythnos o hyd mewn cydweithrediad â Hijinx ar gyfer ymarferwyr celf sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau. Bydd tîm Spymonkey yn rhoi cyflwyniad i'w technegau clownio a dyfeisio unigryw, gan ddefnyddio stori 'Jason a'r Argonawtiaid' fel fframwaith. Mae Hijinx nawr yn cymryd ceisiadau i ymuno â'r cyrsiau gwych hyn.

Caiff y cwrs cyntaf ei gynnal yng Nghaerdydd (16-20 Tachwedd) dan arweiniad Aitur Basauri, Petra Massey a Toby Park, ac yn union ar ôl hyn cynhelir cwrs wythnos yn y gogledd (23-27 Tachwedd) dan arweiniad Aitur a Petra. Fel holl Breswylfeydd Hijinx, bydd y cyrsiau'n gynhwysol a chaiff nifer o leoedd ar bob cwrs eu cadw ar gyfer myfyrwyr Academi Hijinx, sef rhaglen hyfforddi Hijinx ar gyfer actorion talentog ag anableddau dysgu.

Sefydlwyd Preswylfeydd Hijinx, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn 2012 i roi cyfle i ymarferwyr celf ag anableddau a'r rhai heb anableddau gael hyfforddiant sgiliau o'r radd flaenaf gan rai o'r cwmnïau uchaf eu parch ym maes celfyddydau perfformio yn y DU. Hyd yma, mae cwmnïau fel Complicite, Frantic Assembly, Punchdrunk Enrichment, Ockham’s Razor a Cardboard Citizens wedi cymryd rhan.

Y ddau gwrs a gynhelir mis Tachwedd hwn fydd ail ymddangosiad Spymonkey ar raglen Preswylfeydd Hijinx, gan ddilyn llwyddiant y perfformiadau Agor a Cau a ddyfeisiwyd ganddynt yng Ngŵyl Undod Hijinx yn 2012.

Manylion y Cyrsiau:
16 – 20 Tachwedd
: Caerdydd
23 – 27 Tachwedd: Rhyl/Prestatyn (lleoliad i'w gadarnhau)
Pris: £150 am wythnos

Er mwyn gwneud cais, e-bostiwch ben.pettitt-wade@hijinx.org.uk i gael ffurflen gais. Mae lleoedd yn brin, felly gorau po gynted y byddwch yn gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau, ewch i http://www.cy.hijinx.org.uk/Spymonkey-2015/

Newyddion Diweddaraf
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor