Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey

Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey
mewn cydweithrediad â Hijinx

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol

Mis Tachwedd hwn, bydd Spymonkey, sef arbenigwyr mewn comedi gorfforol, yn cynnal dau weithdy wythnos o hyd mewn cydweithrediad â Hijinx ar gyfer ymarferwyr celf sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau. Bydd tîm Spymonkey yn rhoi cyflwyniad i'w technegau clownio a dyfeisio unigryw, gan ddefnyddio stori 'Jason a'r Argonawtiaid' fel fframwaith. Mae Hijinx nawr yn cymryd ceisiadau i ymuno â'r cyrsiau gwych hyn.

Caiff y cwrs cyntaf ei gynnal yng Nghaerdydd (16-20 Tachwedd) dan arweiniad Aitur Basauri, Petra Massey a Toby Park, ac yn union ar ôl hyn cynhelir cwrs wythnos yn y gogledd (23-27 Tachwedd) dan arweiniad Aitur a Petra. Fel holl Breswylfeydd Hijinx, bydd y cyrsiau'n gynhwysol a chaiff nifer o leoedd ar bob cwrs eu cadw ar gyfer myfyrwyr Academi Hijinx, sef rhaglen hyfforddi Hijinx ar gyfer actorion talentog ag anableddau dysgu.

Sefydlwyd Preswylfeydd Hijinx, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn 2012 i roi cyfle i ymarferwyr celf ag anableddau a'r rhai heb anableddau gael hyfforddiant sgiliau o'r radd flaenaf gan rai o'r cwmnïau uchaf eu parch ym maes celfyddydau perfformio yn y DU. Hyd yma, mae cwmnïau fel Complicite, Frantic Assembly, Punchdrunk Enrichment, Ockham’s Razor a Cardboard Citizens wedi cymryd rhan.

Y ddau gwrs a gynhelir mis Tachwedd hwn fydd ail ymddangosiad Spymonkey ar raglen Preswylfeydd Hijinx, gan ddilyn llwyddiant y perfformiadau Agor a Cau a ddyfeisiwyd ganddynt yng Ngŵyl Undod Hijinx yn 2012.

Manylion y Cyrsiau:
16 – 20 Tachwedd
: Caerdydd
23 – 27 Tachwedd: Rhyl/Prestatyn (lleoliad i'w gadarnhau)
Pris: £150 am wythnos

Er mwyn gwneud cais, e-bostiwch ben.pettitt-wade@hijinx.org.uk i gael ffurflen gais. Mae lleoedd yn brin, felly gorau po gynted y byddwch yn gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau, ewch i http://www.cy.hijinx.org.uk/Spymonkey-2015/

Newyddion Diweddaraf
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor