Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr gyda Spymonkey

Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey
mewn cydweithrediad â Hijinx

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol

Mis Tachwedd hwn, bydd Spymonkey, sef arbenigwyr mewn comedi gorfforol, yn cynnal dau weithdy wythnos o hyd mewn cydweithrediad â Hijinx ar gyfer ymarferwyr celf sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau. Bydd tîm Spymonkey yn rhoi cyflwyniad i'w technegau clownio a dyfeisio unigryw, gan ddefnyddio stori 'Jason a'r Argonawtiaid' fel fframwaith. Mae Hijinx nawr yn cymryd ceisiadau i ymuno â'r cyrsiau gwych hyn.

Caiff y cwrs cyntaf ei gynnal yng Nghaerdydd (16-20 Tachwedd) dan arweiniad Aitur Basauri, Petra Massey a Toby Park, ac yn union ar ôl hyn cynhelir cwrs wythnos yn y gogledd (23-27 Tachwedd) dan arweiniad Aitur a Petra. Fel holl Breswylfeydd Hijinx, bydd y cyrsiau'n gynhwysol a chaiff nifer o leoedd ar bob cwrs eu cadw ar gyfer myfyrwyr Academi Hijinx, sef rhaglen hyfforddi Hijinx ar gyfer actorion talentog ag anableddau dysgu.

Sefydlwyd Preswylfeydd Hijinx, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn 2012 i roi cyfle i ymarferwyr celf ag anableddau a'r rhai heb anableddau gael hyfforddiant sgiliau o'r radd flaenaf gan rai o'r cwmnïau uchaf eu parch ym maes celfyddydau perfformio yn y DU. Hyd yma, mae cwmnïau fel Complicite, Frantic Assembly, Punchdrunk Enrichment, Ockham’s Razor a Cardboard Citizens wedi cymryd rhan.

Y ddau gwrs a gynhelir mis Tachwedd hwn fydd ail ymddangosiad Spymonkey ar raglen Preswylfeydd Hijinx, gan ddilyn llwyddiant y perfformiadau Agor a Cau a ddyfeisiwyd ganddynt yng Ngŵyl Undod Hijinx yn 2012.

Manylion y Cyrsiau:
16 – 20 Tachwedd
: Caerdydd
23 – 27 Tachwedd: Rhyl/Prestatyn (lleoliad i'w gadarnhau)
Pris: £150 am wythnos

Er mwyn gwneud cais, e-bostiwch ben.pettitt-wade@hijinx.org.uk i gael ffurflen gais. Mae lleoedd yn brin, felly gorau po gynted y byddwch yn gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau, ewch i http://www.cy.hijinx.org.uk/Spymonkey-2015/

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor