Odyssey Sais Am Berfformwyr: The Silent Toy Soldier

CAIS AM BERFFORMWYR

GRŴP THEATR GYMUNEDOL YNG NGHAERDYDD YN CHWILIO AM BERFFORMWYR AR GYFER EI SIOE NADOLIG!

Ydych chi wrth eich bodd yn perfformio? Oes awydd arnoch gamu ar lwyfan? 

Mae Hijinx Odyssey, grŵp theatr gymunedol sefydledig i berfformwyr ag anableddau a pherfformwyr heb anableddau, yn recriwtio egin actorion i ymuno â'i rengoedd ar gyfer cynhyrchiad y Nadolig eleni, sef The Silent Toy Soldier, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (3-5 Rhagfyr).

Cafodd Odyssey, sef cangen gymunedol y cwmni theatr proffesiynol Hijinx, ei sefydlu yn 1999 ar gyfer pobl o bob gallu sydd wrth eu bodd yn perfformio. Heddiw, mae Odyssey yn uno cymysgedd unigryw o berfformwyr o bob oed (18+) ac yn adnabyddus am ei awyrgylch teuluol. Caiff ei sioeau eu llwyfannu gan unigolion brwdfrydig a thalentog a'u cynhyrchu gan dîm proffesiynol o gyfarwyddwyr, dylunwyr a staff cynhyrchu.

Rydym wrthi'n chwilio am berfformwyr heb anableddau i ymuno â'r grŵp ar gyfer The Silent Toy Soldier, sef addasiad hyfryd o  ‘The Nutcracker and The Mouse King’ gan E.T.A. Hoffmann. Os hoffech gael clyweliad ac os ydych ar gael i fynd i'r ymarferion isod, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

AMSERLEN YMARFER

Ymarferion wythnosol: bob nos Lun rhwng 7 a 9pm, Bae Caerdydd
Penwythnos Cynhyrchu 1: 21 a 22 Tachwedd, Canolfan Mileniwm Cymru
Penwythnos Cynhyrchu 2: 28 a 29 Tachwedd, Canolfan Mileniwm Cymru
Wythnos Gynhyrchu: 30 Tachwedd - 5 Rhagfyr (gyda'r nos), Canolfan Mileniwm Cymru
Perfformiadau: 3, 4, 5 Rhagfyr, 7pm; 5 Rhagfyr, 3pm, Canolfan Mileniwm Cymru

Cynhelir clyweliadau ddydd Llun 5 Hydref ym Mae Caerdydd. Er mwyn cofrestru eich clyweliad, e-bostiwch jon.kidd@hijinx.org.uk a fydd yn anfon rhagor o fanylion atoch. Dylech gynnwys paragraff (dim mwy na 100 o eiriau) yn sôn am eich profiad perfformio hyd yma.

Am ragor o wybodaeth am Odyssey, ewch i: www.hijinx.org.uk/odyssey

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Newyddion Diweddaraf
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor