The Silent Toy Soldier

Hijinx Odyssey yn cyflwyno clasur Nadolig wedi'i ailddychmygu i Ganolfan Mileniwm Cymru

Mis Rhagfyr hwn, mae Hijinx Odyssey yn cyffroi cynulleidfaoedd gyda chlasur Nadolig The Silent Toy Soldier yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Yn dilyn llwyddiant The Spirit of Christmas y llynedd, mae The Silent Toy Soldier yn wledd Nadoligaidd arbennig i'r teulu cyfan ac yn dilyn y Nutcracker, y Sugar Plum Fairy a chymeriadau enwog eraill y Nadolig wrth iddyn nhw deithio i ddod o hyd i rywle y gall pawb ei alw’n gartref.

Mae Odyssey yn grŵp cymunedol cynhwysol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu ac oedolion heb anableddau sy'n rhannu'r un cariad tuag at berfformio yn ogystal â bod yn adain amatur o'r cwmni theatr Hijinx. Yr hyn sydd mor arbennig am Odyssey, ac mae'n rhywbeth prin, yw ei fod yn dod â phobl ag anableddau a phobl sydd heb anableddau o gefndiroedd gwahanol iawn at ei gilydd, er mwyn darganfod, chwarae, a chyd-deithio i fyd dychmygol. Eleni bydd disgyblion o ysgol arbennig yn Nhrelái, Ysgol Uwchradd Woodlands yn ymuno ag Odyssey ar y llwyfan gyda cherddoriaeth eiconig Tchaikovsy wedi'i hailddychmygu gan fyfyrwyr cerdd dawnus o Brifysgol De Cymru, Caerllion.

Disgrifia Nia Ramage, aelod o'r grŵp ers peth amser, Odyssey fel “bod â theulu estynedig,” gan ychwanegu, “Mae ymdeimlad anhygoel o undod ymysg holl aelodau Odyssey yn ogystal â staff a gwirfoddolwyr Hijinx ac rydym yn ymfalchïo mewn cydweithio fel tîm bob amser. Rydym yn helpu ein gilydd yn barhaus boed yn ystod ein sesiynau ar nos Lun, mewn ymarferion ar benwythnosau neu yn ystod ein perfformiadau.”

Wedi'i addasu o glasur E.T.A. Hoffmann 'The Nutcracker and The Mouse King' bydd y sioe hon yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith i fyd lle dylai hud, lledrith a llawenydd yr ŵyl lenwi’r awyr â miri a chân, ond mae rhyw dywyllwch yn cuddio ar y cyrion. Wrth i’r bygythiad nesáu, mae teganau’n dechrau diflannu. Sut gallwch chi deimlo’n ddiogel heb lais? Ymunwch â'r cymeriadau hoffus ar eu taith hudol i ddod o hyd i gartref.

Llwyddo i greu The Silent Toy Soldier

Roedd y cynhyrchiad hwn yn bosibl oherwydd cyllid refeniw gan Cyngor Celfyddydau Cymru, cefnogaeth Cynllun Prosiectau Diwylliannol a hefyd gan aelodau'r grŵp sydd wedi dod ynghyd dros y flwyddyn ddiwethaf i godi arian tuag at drefnu cynhyrchiad Nadolig yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae Simon Richards, aelod o Odyssey sydd â syndrom Asperger ac sy'n aelod o bwyllgor codi arian y grŵp, yn gweld pwysigrwydd yr ysbryd tîm hwn, “Mae'n gast o bobl ag anableddau a phobl heb anableddau, ond mae'n llawer mwy na hynny...mae'n gast o ffrindiau!”

Fel y byddai rhywun yn disgwyl gan grŵp mor egniol, roedd y digwyddiadau i godi arian yn lliwgar ac yn eclectig, o noson Cyrri a Cwis i 'Sign and Sing' yn Sainsbury's! Roedd yn hwyl i bawb wrth iddynt barhau i godi arian.

Y perfformiad

Dywedodd y Cyfarwyddwr Jon Dafydd-Kidd "Mae creu The Silent Toy Soldier wedi bod yn daith gydweithredol iawn. Yr unigolion ar y llwyfan sydd wedi creu a dylunio pob cornel a thaith, drwy eu cariad at ei gilydd a'u cariad at y theatr, maent wedi dod â The Silent Toy Soldier yn fyw."

Archebu

Bydd The Spirit of Christmas yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru ar 3 a 4 Tachwedd am 7pm, a 5 Tachwedd am 3pm a 7pm. Pris y tocynnau yw £8 i oedolion a £6 i blant dan 16 oed a gellir eu harchebu drwy alw i mewn yn bersonol i swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru, dros ffôn ar 029 20 636464, neu ar-lein yn www.wmc.org.uk

Am ragor o wybodaeth i'r wasg, lluniau, trefnu cyfweliad neu docynnau i adolygwyr ar gyfer The Spirit of Christmas cysylltwch â Jacqui Onions yn Theatr Hijinx ar 02920 300331, jacqui.onions@hijinx.org.uk

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor