Ydych chi wedi cwrdd â Fred eto? yn mynd ar daith ar draws De Cymru ym mis Chwefror a Mawrth

Mae Hijinx, mewn cydweithrediad â Blind Summit, yn cyflwyno eu sioe theatr gomedi newydd sbon Meet Fred fydd yn mynd ar daith ar draws De Cymru ym mis Chwefror a Mawrth. Mae’r sioe ddoniol, deimladwy hon, sy’n llawn chwerthin, yn cymysgu pypedwaith â pherfformiad byw gan gast o actorion sydd heb fod ag sydd ag anableddau dysgu. Cliciwch yma i weld yr hysbyslun. 

Manylion am Fred

Mae Fred yn foi digon cyffredin sy’n awyddus i ddod ymlaen mewn bywyd. Ei ddymuniad yw dod o hyd i swydd a setlo lawr gyda merch fach neis. Yr unig broblem yw mai pyped yw Fred, a dyna ble mae ei broblemau dibyniaeth yn dechrau. Mae bywyd bob dydd yn andros o galed pan fydd pob peth r’ych chi’n ei wneud yn dibynnu ar fod tri bachan arall gyda chi drwy’r amser.

Sioe gomedi theatr yw Meet Fred am ddieithryn sy’n ceisio gwneud ei farc mewn byd lle mae angen cryn dipyn o help arno. Yn y perfformiad ensemble llawn hwyl a sbri hwn a ddyfeisiwyd gan y Cwmni, seren y sioe yn ddi-os yw’r pyped clwt dwy droedfedd ei hun.

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Hijinx, Ben Pettitt-Wade: “R’yn ni wedi cael llond trol o hwyl yn datblygu Meet Fred yn ystod y ddwy flynedd a mwy ddiwetha’, drwy fod wrthi’n chwarae â’r cysyniad o sut brofiad fyddai i byped fod yn byw bywyd bob dydd. Bu’r broses hon yn un ffantastig ac yn un a roddodd fod i gymeriad cofiadwy a pherfformiad fydd, gobeithio, yn cyffwrdd go iawn â’n cynulleidfaoedd. R’yn ni’n teimlo’n gyffrous felly am ein bod, o’r diwedd, yn gallu cyflwyno Cymru i Fred.” 

I gael diweddariadau rheolaidd am anturiaethau Fred cyn y daith, gallwch ddal i fyny ag e yn ‘Gwener Fred/Fred Fridays’ ym mis Chwefror – pan fydd Fred yn gyfrifol am Twitter@HijinxTheatre, ac ar Facebook drwy chwilio am ‘Hijinx Theatre’.  

Aelodau Academi Hijinx

Mae cast Meet Fred yn cynnwys actorion proffesiynol sydd ag anableddau dysgu ac sy’n hyfforddi yn Academi Hijinx yng Nghaerdydd, sef cwrs perfformio cyfredol i berfformwyr ag anableddau dysgu. Ers i’r Academi agor ei drysau yng Nghaerdydd am y tro cyntaf yn 2012, mae Hijinx wedi sefydlu tair Academi arall ym Mhrestatyn, Caerfyrddin a Chaerdydd, gydag Academi newydd i’w hagor yng Nghanolbarth Cymru yn 2016.

Dyma ddywedodd Richard Newnham, actor sy’n dioddef o syndrom Asperger ac sy’n aelod o gast Meet Fred“Mae bod yn aelod o gast Meet Fred wedi bod yn brofiad ffantastig. Pan fyddwch chi’n gweithio’n ddigon hir r’ych chi’n anghofio mai pyped yw Fred. Mae e’n actor sy’n bleser cydweithio ag e bob amser!”

Y Cynhyrchiad

Crëwyd Meet Fred gan Hijinx mewn cydweithrediad â’r arbenigwyr pypedwaith Blind Summit. Daeth Meet Fred i fodolaeth drwy gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, The Esmée Fairbairn Foundation a The Rayne Foundation.

Gall cynulleidfaoedd o bob gallu dros 12 oed fwynhau Meet Fred.

Theatr Gynhwysol

Mae Hijinx, sy’n arloeswyr theatr gynhwysol, yn creu theatr lle mae actorion sydd heb ac sydd ag anableddau yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd fel partneriaid cydradd. Sefydlwyd y cwmni, sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, dros 30 mlynedd yn ôl ac mae wedi bod yn mynd â sioeau integredig ar daith - gyda chastiau o actorion sydd heb ac sydd ag anableddau dysgu - ers 2006.

Mae cast Meet Fred yn cynnwys dau actor â syndrom Asperger ac un â Syndrom Down, sy’n gweithio fel cydraddolion ochr yn ochr â phedwar actor sydd heb anableddau dysgu.

I gael mwy o wybodaeth, lluniau ymarferion, cyfweliadau neu docynnau’r wasg, cysylltwch os gwelwch yn dda â Zoe King yn Hijinx ar 02920 300331 neu zoe.king@hijinx.org.uk

Taflen Amser y Daith a Bwcio

The Miners’, Rhydaman 26 Chwefror 19.30 – ffôn 0845 226 3510

Redhouse, Merthyr Tudful 27 Chwefror 14.00 - ffôn 01685 384 111

Canolfan y Celfyddydau Pontadawe 29 Chwefror 13.00 a 19.00 – ffôn 01792 863722

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon 2 Mawrth 19.30 - ffôn 01495 227206

 Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd 3 Mawrth 13.30 a 19.30 – ffôn 029 2030 4400

Theatr y Torch, Hwlffordd 8 Mawrth 19.45 - ffôn 01646 695267

Park a Dare, Treorci 9 Mawrth 13.00 – ffôn 08000 147 111


Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor