Dosbarthiadau Drama i Oedolion ag Anableddau Dysgu neu Awtistiaeth

Ydych wrth eich bodd yn perfformio?

Hoffech ddatblygu sgiliau bywyd ac sydd eisiau gwella eu sgiliau rhyngbersonol a’u hyder, drwy celfeddydau creadigol?

Ymunwch a Hijinx & Co-options bob Dydd Mercher ym Mhrestatyn i ddysgu sgiliau newydd a neud ffrindiau drwy perfformio.

Ydych a diddordeb? Dewch i ddarganfod mwy a cael blas
ar: Dydd Sadwrn Ebrill 2, 10.00-12.30 
Lle? Scala, Stryd Fawr, Prestatyn. LL19 9AH

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Hijinx 02920 300 331 neu ebost jon.kidd@hijinx.org.uk

I lleoli lle ffoniwch Co-options 01745 851 454 neu ebost angharard@co-options.co.uk

Hijinx Cooptions Cer i Greu

Newyddion Diweddaraf
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor