Dosbarthiadau Drama i Oedolion ag Anableddau Dysgu neu Awtistiaeth

Ydych wrth eich bodd yn perfformio?

Hoffech ddatblygu sgiliau bywyd ac sydd eisiau gwella eu sgiliau rhyngbersonol a’u hyder, drwy celfeddydau creadigol?

Ymunwch a Hijinx & Co-options bob Dydd Mercher ym Mhrestatyn i ddysgu sgiliau newydd a neud ffrindiau drwy perfformio.

Ydych a diddordeb? Dewch i ddarganfod mwy a cael blas
ar: Dydd Sadwrn Ebrill 2, 10.00-12.30 
Lle? Scala, Stryd Fawr, Prestatyn. LL19 9AH

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Hijinx 02920 300 331 neu ebost jon.kidd@hijinx.org.uk

I lleoli lle ffoniwch Co-options 01745 851 454 neu ebost angharard@co-options.co.uk

Hijinx Cooptions Cer i Greu

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor