Dosbarthiadau Drama i Oedolion ag Anableddau Dysgu neu Awtistiaeth

Ydych wrth eich bodd yn perfformio?

Hoffech ddatblygu sgiliau bywyd ac sydd eisiau gwella eu sgiliau rhyngbersonol a’u hyder, drwy celfeddydau creadigol?

Ymunwch a Hijinx & Co-options bob Dydd Mercher ym Mhrestatyn i ddysgu sgiliau newydd a neud ffrindiau drwy perfformio.

Ydych a diddordeb? Dewch i ddarganfod mwy a cael blas
ar: Dydd Sadwrn Ebrill 2, 10.00-12.30 
Lle? Scala, Stryd Fawr, Prestatyn. LL19 9AH

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Hijinx 02920 300 331 neu ebost jon.kidd@hijinx.org.uk

I lleoli lle ffoniwch Co-options 01745 851 454 neu ebost angharard@co-options.co.uk

Hijinx Cooptions Cer i Greu

Newyddion Diweddaraf
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor