Hijinx yn ennill Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2016 Arts & Business Cymru

Mae Hijinx yn ymhyfrydu yn y ffaith ei fod wedi ennill Gwobr glodfawr Celfyddydau Hospital Innovations a ddyfarnwyd i’r cwmni yn seremoni wobrwyo Arts & Business Cymru 2016 a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 14eg Mai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r wobr ariannol o £2,500 yn cydnabod y sefydliad neu’r artist celfyddydol sydd wedi gweithio’n fwyaf creadigol mewn partneriaeth â byd busnes i gynnal a datblygu gweithgareddau ac fe’i dyfarnwyd am y gwaith arloesol a wneir gan y cwmni mewn partneriaeth â Western Power Distribution.

Bu Hijinx yn gweithio gyda Western Power Distribution ers y flwyddyn 2002. Mae’r bartneriaeth hon bellach yn mynd i’r afael â hyfforddiant WPD a’i nodau wrth ymgysylltu â’r gymuned, gydag actorion o Academïau Hijinx yn arfer eu sgiliau chwarae rôl er mwyn rhoi i staff WPD well dealltwriaeth o’r heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu rhai cwsmeriaid. Fel enillwyr y wobr, cafodd y bartneriaeth y nifer mwyaf o bleidleisiau gan y beirniaid o’r holl enwebiadau yn 2016. Roedd y beirniaid yn gytûn bod hon ‘yn ffordd ragorol o hyfforddi staff busnes a’i bod ar yr un pryd yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i actorion Hijinx’.

Dywedodd Clare Williams, Prif Weithredwr, Hijinx: Rydym wrth ein bodd o dderbyn y wobr hon sy’n cydnabod y gwaith hanfodol bwysig r’ym ni’n ei wneud i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith proffesiynol i actorion sydd ag anableddau dysgu.

Yn ogystal â hyfforddi staff canolfan alw i ddeall anghenion cwsmeriaid sydd ag anableddau dysgu a chwsmeriaid bregus yn well, mae’r bartneriaeth yn rhoi profiad proffesiynol i actorion Academi Hijinx sy’n datblygu eu sgiliau ymhellach. Mae Hijinx, yn ogystal â gweithio yng Nghymru, wedi ymestyn yn ddiweddar i rannau eraill o’r DU a gwelwyd y cwmni yn cyflwyno cwrs hyfforddi 3 diwrnod i staff WPD yn swydd Derby.

Roedd Western Power Distribution hefyd yn enillwyr unfrydol y wobr Arts, Business & Employees yn sgil y bartneriaeth lwyddiannus hon, i gydnabod integreiddio’r celfyddydau i faes datblygu gweithwyr, gan ysgogi ar yr un pryd amgylchfyd gwaith mwy creadigol. Roedd panel y beirniaid yn gytûn bod ‘hon yn bartneriaeth cwbl eithriadol ac yn enillydd pendant yn y categori hwn’.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor