Hijinx yn ennill Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2016 Arts & Business Cymru

Mae Hijinx yn ymhyfrydu yn y ffaith ei fod wedi ennill Gwobr glodfawr Celfyddydau Hospital Innovations a ddyfarnwyd i’r cwmni yn seremoni wobrwyo Arts & Business Cymru 2016 a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 14eg Mai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r wobr ariannol o £2,500 yn cydnabod y sefydliad neu’r artist celfyddydol sydd wedi gweithio’n fwyaf creadigol mewn partneriaeth â byd busnes i gynnal a datblygu gweithgareddau ac fe’i dyfarnwyd am y gwaith arloesol a wneir gan y cwmni mewn partneriaeth â Western Power Distribution.

Bu Hijinx yn gweithio gyda Western Power Distribution ers y flwyddyn 2002. Mae’r bartneriaeth hon bellach yn mynd i’r afael â hyfforddiant WPD a’i nodau wrth ymgysylltu â’r gymuned, gydag actorion o Academïau Hijinx yn arfer eu sgiliau chwarae rôl er mwyn rhoi i staff WPD well dealltwriaeth o’r heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu rhai cwsmeriaid. Fel enillwyr y wobr, cafodd y bartneriaeth y nifer mwyaf o bleidleisiau gan y beirniaid o’r holl enwebiadau yn 2016. Roedd y beirniaid yn gytûn bod hon ‘yn ffordd ragorol o hyfforddi staff busnes a’i bod ar yr un pryd yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i actorion Hijinx’.

Dywedodd Clare Williams, Prif Weithredwr, Hijinx: Rydym wrth ein bodd o dderbyn y wobr hon sy’n cydnabod y gwaith hanfodol bwysig r’ym ni’n ei wneud i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith proffesiynol i actorion sydd ag anableddau dysgu.

Yn ogystal â hyfforddi staff canolfan alw i ddeall anghenion cwsmeriaid sydd ag anableddau dysgu a chwsmeriaid bregus yn well, mae’r bartneriaeth yn rhoi profiad proffesiynol i actorion Academi Hijinx sy’n datblygu eu sgiliau ymhellach. Mae Hijinx, yn ogystal â gweithio yng Nghymru, wedi ymestyn yn ddiweddar i rannau eraill o’r DU a gwelwyd y cwmni yn cyflwyno cwrs hyfforddi 3 diwrnod i staff WPD yn swydd Derby.

Roedd Western Power Distribution hefyd yn enillwyr unfrydol y wobr Arts, Business & Employees yn sgil y bartneriaeth lwyddiannus hon, i gydnabod integreiddio’r celfyddydau i faes datblygu gweithwyr, gan ysgogi ar yr un pryd amgylchfyd gwaith mwy creadigol. Roedd panel y beirniaid yn gytûn bod ‘hon yn bartneriaeth cwbl eithriadol ac yn enillydd pendant yn y categori hwn’.

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor