Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Rhwng 14-30 Mehefin 2016, bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle arbennig i weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 

“Follow us into a world of beauty, truth and death. Have a drink, take a seat...but hang on - all is not well. The knife thrower has the shakes, the twins are arguing again and the stage manager is plotting revenge. There will be noise, poetry and mischief and one thing is for certain...there will be blood!”

Cabaret of Blood

Ymunwch â ni am gyfle rhy dda i’w golli er mwyn dysgu am broses gynllunio Told by an Idiot drwy greu’r cynhyrchiad newydd sbon hwn dan warchodaeth Steve Harper, Associate Idiots (RSC, Almeida, NT) a Michael Vale (RSC, NT, ENO).

Mae’r cyfle hwn yn addas i berfformwyr, ymarferwyr, myfyrwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn perfformio a dulliau gweithio Told by an Idiot a Theatr Hijinx.

Manylion am Told by an Idiot:

Mae Told by an Idiot yn creu theatr ar gyfer teithiau cenedlaethol a rhyngwladol. Maen nhw’n archwilio’r cyflwr dynol drwy ddathlu ac ymhyfrydu mewn steil theatr sy’n fwy na bywyd. Drwy ysgrifennu cydweithrediadol, egni anarchaidd a dull chwareus ond trwyadl o ymdrin â thestun, mae’r cwmni wedi ymrwymo i greu profiad gwirioneddol digymell i’r gynulleidfa.

Manylion am Gyrsiau Preswyl Hijinx:

Mae Cyrsiau Preswyl Hijinx yn cynnig y cyfle i ddysgu oddi wrth rai o’r cwmnïau a’r ymarferwyr mwyaf cyffrous sy’n gweithio heddiw yn y DU, a hynny mewn lleoliad cynhwysol. Os nad ydych chi erioed wedi gweithio ochr yn ochr â pherfformwyr sydd ag anableddau dysgu, mae Cyrsiau Preswyl Hijinx yn gyfle penigamp i gael gwneud hynny. Bydd nifer o leoedd ym mhob cwrs yn cael eu rhoi i fyfyrwyr o Academi Hijinx, ein cwrs hyfforddiant perfformio proffesiynol ar gyfer actorion sydd ag anableddau dysgu. Dewch yn barod i weithio mewn amgylchfyd bywiog, grymusol a hynod bleserus.

I gael gwybod mwy am y cyfle hwn cliciwch yma.

 

Amserlen Ymarfer a Pherfformio MEHEFIN 2016:

14eg-18fed Ymarferion 9yb-5yp

20fed-24ain Ymarferion 9yb-5yp

w/d 27ain WYTHNOS Y CYNHYRCHIAD

29ain-30ain Perfformiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

 

I Wneud Cais

Lawrlwythwch a darllenwch y Llythyr Eglurhaol yma.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.

1 Mehefin 2016 yw’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau.

Cost y cwrs preswyl yw £250.

Unrhyw gwestiynau? Mae pob croeso i chi gysylltu â ben.pettitt-wade@hijinx.org.uk neu ffoniwch 02920 300 331

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor