Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi. Bydd y prosiect newydd, sy’n dwyn yr enw ‘The End of Box Ticking? Towards Genuine Inclusivity', yn ein galluogi i hyrwyddo ein hactorion i weithwyr proffesiynol yn y byd Ffilmiau, Teledu a’r Theatr.

Yn Hijinx rydym wedi bod yn hyfforddi actorion sydd ag anableddau dysgu ers 2012, pan agorodd yr Academi gyntaf yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae gennym academïau ledled Cymru sy’n gweithio gyda 70+ o fyfyrwyr. Ein gweledigaeth yw gweld cymdeithas lle mae pobl sydd ag anableddau dysgu yn cael cyfle cyfartal; peth cwbl gyffredin i ni yw gosod actorion sydd ag anableddau dysgu ar ein sgriniau, ein llwyfannau a'n tonnau awyr. O'r herwydd, mae hyrwyddo a rheoli ein hactorion sydd ag anableddau dysgu yn ymddangos yn ddatblygiad naturiol yn ein cenhadaeth i sicrhau’r newidiadau hyn. Mae llwyddiant ysgubol ein cynhyrchiad diweddar 'Meet Fred' wedi bod yn batrwm eithriadol o ran arddangos medrau ein criw gwych o actorion.

Meddai Clare Williams, Prif Weithredwr Hijinx: "Mae cwmni Hijinx wrth ei fodd i gael cefnogaeth Sefydliad Paul Hamlyn er mwyn gallu ymgymryd â gwaith ymchwil i ba mor barod yw'r sector i gastio’n gynhwysol. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi cael y cyfle hwn i gyflawni'r gwaith arbennig hwn."

Newyddion Diweddaraf
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor