Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi. Bydd y prosiect newydd, sy’n dwyn yr enw ‘The End of Box Ticking? Towards Genuine Inclusivity', yn ein galluogi i hyrwyddo ein hactorion i weithwyr proffesiynol yn y byd Ffilmiau, Teledu a’r Theatr.

Yn Hijinx rydym wedi bod yn hyfforddi actorion sydd ag anableddau dysgu ers 2012, pan agorodd yr Academi gyntaf yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae gennym academïau ledled Cymru sy’n gweithio gyda 70+ o fyfyrwyr. Ein gweledigaeth yw gweld cymdeithas lle mae pobl sydd ag anableddau dysgu yn cael cyfle cyfartal; peth cwbl gyffredin i ni yw gosod actorion sydd ag anableddau dysgu ar ein sgriniau, ein llwyfannau a'n tonnau awyr. O'r herwydd, mae hyrwyddo a rheoli ein hactorion sydd ag anableddau dysgu yn ymddangos yn ddatblygiad naturiol yn ein cenhadaeth i sicrhau’r newidiadau hyn. Mae llwyddiant ysgubol ein cynhyrchiad diweddar 'Meet Fred' wedi bod yn batrwm eithriadol o ran arddangos medrau ein criw gwych o actorion.

Meddai Clare Williams, Prif Weithredwr Hijinx: "Mae cwmni Hijinx wrth ei fodd i gael cefnogaeth Sefydliad Paul Hamlyn er mwyn gallu ymgymryd â gwaith ymchwil i ba mor barod yw'r sector i gastio’n gynhwysol. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi cael y cyfle hwn i gyflawni'r gwaith arbennig hwn."

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor