Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi. Bydd y prosiect newydd, sy’n dwyn yr enw ‘The End of Box Ticking? Towards Genuine Inclusivity', yn ein galluogi i hyrwyddo ein hactorion i weithwyr proffesiynol yn y byd Ffilmiau, Teledu a’r Theatr.

Yn Hijinx rydym wedi bod yn hyfforddi actorion sydd ag anableddau dysgu ers 2012, pan agorodd yr Academi gyntaf yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae gennym academïau ledled Cymru sy’n gweithio gyda 70+ o fyfyrwyr. Ein gweledigaeth yw gweld cymdeithas lle mae pobl sydd ag anableddau dysgu yn cael cyfle cyfartal; peth cwbl gyffredin i ni yw gosod actorion sydd ag anableddau dysgu ar ein sgriniau, ein llwyfannau a'n tonnau awyr. O'r herwydd, mae hyrwyddo a rheoli ein hactorion sydd ag anableddau dysgu yn ymddangos yn ddatblygiad naturiol yn ein cenhadaeth i sicrhau’r newidiadau hyn. Mae llwyddiant ysgubol ein cynhyrchiad diweddar 'Meet Fred' wedi bod yn batrwm eithriadol o ran arddangos medrau ein criw gwych o actorion.

Meddai Clare Williams, Prif Weithredwr Hijinx: "Mae cwmni Hijinx wrth ei fodd i gael cefnogaeth Sefydliad Paul Hamlyn er mwyn gallu ymgymryd â gwaith ymchwil i ba mor barod yw'r sector i gastio’n gynhwysol. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi cael y cyfle hwn i gyflawni'r gwaith arbennig hwn."

Newyddion Diweddaraf
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor