Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Yn ystod ymweliad cwmpasu cychwynnol â Lesotho yn 2016, canfu Hijinx fod anawsterau dysgu yn cael eu hystyried yn eang fel melltith, gyda llawer o blant anabl yn cael eu gadael mewn cartrefi amddifad gan eu rhieni. Trwy'r prosiect Galluogi i Ddeddf, nod Hijinx yw cyflwyno golwg gadarnhaol ar bobl ag anableddau dysgu mewn ffordd na wnaed erioed o'r blaen.

Bydd pedwar actor proffesiynol gyda Syndrom Down wedi'u hyfforddi'n arbennig trwy Academi Hijinx yng Nghymru yn ymgymryd â'r daith - Justin Melluish, Gareth Clark, Laura Tilley a Victoria Walters.

Yn ystod y daith, byddant yn cyd-weithio gyda myfyrwyr lleol o Goleg Rhyngwladol Machabeng i hyfforddi plant ag anableddau dysgu o gartref i blant amddifad Phelisanong i ymarfer darn newydd o theatr greadigol, a ddatblygwyd i ddechrau yn Academïau Hijinx ledled Cymru.

Dywedodd un o'r actorion, Victoria Walters: "Dyma fydd fy ymweliad cyntaf â chyfandir Affrica ac rwy'n teimlo'n gyffrous am yr heriau a wynebwn a'r effaith gadarnhaol y gallwn ei wneud."

Bydd cyfranogwyr lleol yn perfformio'r cynhyrchiad terfynol, o'r enw 'KE LABALABELA HO BA ....' (Rwy'n anelu i fod) ochr yn ochr âg actorion Hijinx mewn cyfres o berfformiadau awyr agored. Bydd hwn yn brofiad cwbl newydd i'r actorion o Gymru a phawb sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad. Ei 'uchelgais yw tynnu sylw at y gymuned leol nad yn unig y gall pobl ag anableddau dysgu gyflawni llawer mwy nag y maent yn ei feddwl, ond gallant hefyd weithio ochr yn ochr â phobl heb anableddau dysgu fel partneriaid cyfartal, a gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd dinesig.

"Rydym am weithio gyda'r cymunedau gwledig lleol yn Lesotho i'w helpu i gydnabod gwerth rhoi dyhead i bobl ag anableddau', meddai Jon Dafydd-Kidd, sy'n penodi rhaglen allgymorth Hijinxs, 'i'r perwyl hwn rydym yn dyfeisio perfformiad newydd bydd yn cynnwys pobl ifanc o Goleg Machabeng ym Maseru a phlant o Orffdogaeth Phelisanong."

Mae'r prosiect Galluogi i Ddeddf wedi'i wneud yn bosib trwy gyllid gan raglen Cymru i Blaid Affrica Llywodraeth Cymru trwy Hub Cymru Africa, y Cyngor Prydeinig, ac mewn cydweithrediad â Choleg Rhyngwladol Machabeng a Dolen Cymru.

Meddai Hannah Sheppard, Rheolwr Grantiau yn Hub Cymru Africa: "Yn aml, pobl â anabledd yw'r rhai sydd wedi'u gwahardd y mwyaf mewn unrhyw gymdeithas, ac rwy'n gobeithio y gall y prosiect hwn ddechrau newid y ffordd y mae pobl yn gweld anabledd a sut mae pobl ifanc anabl yn ei weld eu hunain a'u galluoedd eu hunain. Mae'n brosiect cyffrous i bawb dan sylw ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau."

Newyddion Diweddaraf
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor