Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

6ed Rhagfyr 7yh, 7fed Rhagfyr 7yh (sain-ddisgrifiad) ac 8fed Rhagfyr 3yh a 7yh

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm. Bydd y sioe yn cael ei dangos yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru rhwng 6ed - 8fed Rhagfyr am 7yh a’r 8fed o Ragfyr am 3yp, gyda dehongliad BSL ym mhob perfformiad a Sain-ddisgrifiad ar 7fed Rhagfyr.

Hansel, Gedeon and the Grimms’ Wood
Ysgrifennwyd Hansel, Gedeon and the Grimms' Wood gan Llinos Mai, ac mae’r sioe yn cynnwys cast mawr o berfformwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl o Odyssey, disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands, a cherddoriaeth wreiddiol, gyniweiriol gan David Roche, cyfansoddwr preswyl.

Dyma'r drydedd flwyddyn i Odyssey Hijinx weithio mewn partneriaeth â Tŷ Cerdd er mwyn hwyluso cyfle i gyfansoddwr ennill profiad gwerthfawr ym maes creu sgôr theatrig, ond dyma’r cyntaf i'w ariannu trwy eu rhaglen CoDI.

Yn ogystal â'r pedwar perfformiad cyffrous, cynhelir arddangosfa hefyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 3ydd Rhagfyr hyd 7fed Ionawr, lle gall ymwelwyr archwilio Coedwig ddirgel y Grimmiaid ymhellach, ond byddwch yn ofalus rhag i chi fynd ar goll! Bydd yr arddangosfa yn rhoi sylw i’r broses o ddylunio pypedau – gwaith gan fyfyrwyr sydd ar gwrs gradd ‘Y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig’ ym Mhrifysgol De Cymru.

At hyn, mae gyda ni un pleser bach arall ar eich cyfer - cyrhaeddwch yn gynnar cyn pob sioe a chewch eich croesawu gan Telemachus, grŵp theatr gymunedol Hijinx i bobl anabl a rhai heb anabledd rhwng 16 a 24 oed.

Manylion am Odyssey Hijinx
Mae Hijinx Odyssey yn grŵp cymunedol cynhwysol ar gyfer oedolion sy'n rhannu brwdfrydedd dros berfformio, ac mae’n un agwedd yn unig o’r gwaith Cyfranogi a wneir gan gwmni theatr Cymreig Hijinx. Swyngyfaredd Odyssey, a'r hyn sy'n ei wneud yn ddarganfyddiad prin, yw ei fod yn dod â phobl ag anableddau a rhai heb anableddau o gefndiroedd gwahanol iawn at ei gilydd i archwilio, chwarae a chyd-gerdded i mewn i fyd hud a lledrith.

Mae Nia Ramage, aelod hir sefydlog o’r grŵp, yn disgrifio Odyssey fel "fel cael teulu estynedig,"; mae'n mynd yn ei blaen i ddweud, "Mae rhyw synnwyr anhygoel o undod rhwng holl aelodau Odyssey yn ogystal â staff a gwirfoddolwyr Hijinx, ac rydym yn ymfalchïo ein bod yn cydweithio fel tîm bob amser. Rydym yn helpu’n gilydd yn barhaus, p’un ai yn ystod ein sesiynau nos Lun, yn yr ymarferion ar benwythnosau neu yn ystod ein perfformiadau go iawn. "

Sicrhau bod Hansel, Gedeon and the Grimms’Wood yn bosib
Gwnaed y cynhyrchiad hwn yn bosibl gan arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth Cynllun Prosiectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd a chan aelodau'r grŵp sydd wedi dod at ei gilydd dros y flwyddyn ddiwethaf i godi arian tuag at lwyfannu sioe Nadolig yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru.

Bwcio
Cynhelir perfformiadau o Hansel, Gedeon and the Grimms’ Wood yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru o 6ed - 8fed Rhagfyr am 7yh a hefyd 8fed Rhagfyr am 3yp, gyda dehongliad BSL ym mhob perfformiad a Sain-ddisgrifiad ar 7fed Rhagfyr. Pris y tocynnau yw: £9 i oedolion a £6 i bobl dan 16 oed ac maent ar gael i'w harchebu'n bersonol o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru, dros y ffôn ar 029 20 636464, neu ar-lein yn https://www.wmc.org.uk/ên / whats-on / 2018 / hansel-gedeon-and-the-grimms-wood /

Newyddion Diweddaraf
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor