Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Wedi'i gyfarwyddo gan Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales a Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Hijinx, mae Mission Control yn sioe ymdrochol, dan arweiniad, cwbl unigryw. Mewn byd lle mae pawb yn creu eu gwirionedd eu hunain, pwy allwn ni ymddiried ynddynt, a phwy sy'n mynd i wneud y dewisiadau am ein dyfodol? Bydd Mission Control yn cynnwys cast cynhwysol o dros 80 o berfformwyr, gan gynnwys actorion Hijinx o'u pum academi ledled Cymru.

Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales "Rydym yn hynod o falch o fod yn cydweithio â Theatr Hijinx ar y cynhyrchiad unigryw hwn wedi'i osod yn un o dirnodau gorau Cymru. Lleoliad sydd wedi gweld eiliadau rhyfeddol o ddrama a mwynhad, boed yn ystod y rygbi neu'n cael ei ddiddanu gan artistiaid byd-enwog fel Beyonce.

Mae Mission Control yn caniatáu i ni agor y gatiau ar fath gwahanol iawn o berfformiad, un lle y byddwn ni'n mynd â chynulleidfaoedd ar daith annisgwyl a'u rhoi wrth wraidd y stori a'r gofod.

Wedi'i hysbrydoli gan y glanio ar y lleuad 50 o flynyddoedd yn ôl, mae'r sioe yn dathlu ac yn cwestiynu natur ymdrech ddynol a'r dewisiadau a wnawn. Ein gallu i dosturio a'n hawydd am rym a rheolaeth

Mission Control fydd perfformiad cyntaf blwyddyn 10 mlwyddiant NTW. Rydym yn ymroddedig i wneud theatr yn bwysig, a chan weithio gyda dros 70 o actorion a chwmni theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Cymru, byddwn yn gwneud yr union beth hwnnw."

Fideo Mission Control

Neges fer gan Monolith, eich hoff Fegagorfforaeth:

Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner. Mae cymdeithas wedi hollti, rydym yn dioddef gorboblogi a thywydd eithafol, ac o ran democratiaeth - wel, roedd yn braf tra wnaeth bara. Croeso i 2029.

Ond arhoswch, mae gobaith! Edrychwch i fyny, i weld y blaned newydd yng nghysawd yr haul. Mae yna ail gyfle i’r ddynoliaeth.

Fel arweinwyr yn, wel, popeth, mae Monolith wedi sicrhau'r hawliau unigryw i wladoli'r blaned. Unrhyw ddiwrnod nawr bydd ein llongau gofod yn lansio o Ganolfan Argyfwng Genedlaethol Monolith. A gallwch chi ymuno â ni.

Dywedodd Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Hijinx, "Gan wynebu ansicrwydd cynyddol ynghylch Brexit a sut y byddai hyn yn effeithio ar raglen ryngwladol ein Gŵyl Undod Hijinx, fe benderfynon ni wneud rhywbeth ychydig yn wahanol gyda'r digwyddiad eleni.

Y canlyniad yw "Mission Control" - ein cynhyrchiad mwyaf uchelgeisiol hyd yma, yn cynnwys dros 70 o'n perfformwyr Hijinx o bob rhan o Gymru, mewn lleoliad gwirioneddol eiconig, mewn cydweithrediad â National Theatre Wales.

Ar ôl misoedd o gynllunio manwl, ni allwn aros i ddechrau ymarfer gyda'n cast a'n tîm creadigol gwych. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i brofiad unigryw, yn Stadiwm y Principality ar ei newydd wedd."

Mae'r cast yn cynnwys Matthew Davison, Ffion Gwyther, Freddie Holcombe, Iwan Jones, Rebecca Killick, Tesni Kujore, Justin Melluish, Rhiannon Oliver, Francois Pandolfo, Adam Redmore, Dan Sayer a Luciana Trapman.

Mae Mission Control i'w weld rhwng 22-24 Tachwedd 2019 yn Stadiwm y Principality, Caerdydd. Mae tocynnau'n amrywio o £14 - £18. I archebu, ffoniwch 029 2037 1689 neu ewch i www.nationaltheatrewales.org

Canllaw oedran 14+.
Bydd BSL a chapsiynau caeedig ar gael yn mhob perfformiad.
Bydd sain-ddisgrifiad mewn rhai perfformiadau.

Newyddion Diweddaraf
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor
Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Darllen rhagor
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor