Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau'r gweithgareddau canlynol nes bydd rhybudd pellach:

Academy South 1 a 2 (Chapter Arts Centre, Caerdydd)

Academy North (Nova, Prestatyn)

Academy Mid (Canolfan Celfyddydau Aberystwyth)

Academy West (Y Lyric, Gaerfyrddin)

Drama Foundations South 1 & 2 (Chapter Arts Centre, Caerdydd)

Drama Foundations North (Nova, Prestatyn)

Youth Theatre North (Pontio, Bangor)

Telemachus Youth Theatre (Tabernacle, Caerdydd)

Odyssey (Yr Eglwys Norwyaidd, Caerdydd)

Byddwn mewn cysylltiad â'n holl gyfranogwyr yn unigol dros y dyddiau nesaf ac yn gweithio ar ffyrdd i gadw mewn cysylltiad â'n cymuned Hijinx yn ystod yr amser hwn a byddwn yn rhannu manylion pellach yn y dyddiau nesaf.

Anfonwch unrhyw ymholiadau at info@hijinx.org.uk

Wedi'i diweddaru: 16/03/2020

Newyddion Diweddaraf
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor