Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos; peidio â bod gyda’n partneriaid creadigol yn datblygu gwaith newydd; na darparu hyfforddiant i’n cleientiaid mewn busnesau. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Does dim byd fel argyfwng i fod yn gatalydd ar gyfer meddwl yn greadigol, felly heddiw, rydym yn dechrau gweithio mewn ffordd gwbl newydd i neud yn siŵr ein bod ni’n cadw mewn cysylltiad gyda teulu Hijinx, er ein bod ni methu bod yn yr un ‘stafell, dros yr wythnosau a misoedd nesaf. 

Felly, 'da ni’n symud ein cymyned disglair ar lein, dim ond am ennyd fach; drwy lansio sianeli digidol newydd i bob un o’n grwpiau, lle byddan nhw’n gallu cwrdd, sgwrsio a chael check in wythnosol gyda thîm Hijinx. Byddwn yn gosod tasgau a heriau, datblygu sgiliau, ysbrydoli creadigrwydd, ac yn cael llawer o hwyl, yn sicr! 

Rydym hefyd yn bwriadu rhannu rywfaint o’n gwaith ar lein, yn adeiladu tuag at premiere cyffrous mewn rhai wythnosau – cadwch lygaid allan am ragor o fanylion! 

Gwyddom fod hwn yn mynd i fod yn amser dyrys, ond gwyddom hefyd fod teulu hudol Hijinx yn un cadarn a gwydn, ac y byddwn i gyd yn cadw’n gryf ac yn cefnogi’n gilydd. 
Yn y cyfamser byddwn yn dal ymlaen i gynllunio ar gyfer y dyfodol, gan greu mwy o gynyrchiadau gwych, mwy o gydweithio creadigol a mwy o gyfleoedd cyffrous ar gyfer ein hactorion penigamp. 

Fel elusen, mae’r sefyllfa ar hyn o bryd yn sialens ddifrifol; mae’n anochel y byddwn yn gweld gostyngiad dramatig yn rhai elfennau o’n incwm, tra bod eraill yn diflannu yn gyfan gwbl. Felly, fel arfer, rydym yn ddiolchgar am unrhyw roddion gan unrhyw un sydd eisiau cefnogi ein gwaith cyfredol. Os hoffech roi arian, ewch i www.hijinx.org.uk/donate os gwelwch yn dda – diolch o galon i chi. 

Rydym yn caru'r hyn yr ydym yn cyflawni yn Hijinx, oherwydd ei fod yn wir yn bwysig a rydym yn benderfynol o ddod yn ôl o’r sialens yma yn fwy beiddgar ac yn gryfach nac erioed. Rydym ni’n wir yn gwerthfawrogi eich cariad a’ch cefnogaeth parhaol ac yn anfon ein dymuniadau gorau i ffrindiau a theulu i aros yn saff. 

Fel bodau dynol, nid y ffordd yma o fyw yw ein greddf naturiol, ond rydym yn ymbil arnoch i wrando ar a dilyn cyngor y llywodraeth i aros adref ac i ymbellhau eich hunain os oes rhaid i chi fynd allan. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu fod y sefyllfa hon am fynd yn waeth cyn iddi wella, neu o leia dyna yr ydym yn clywed gan ein ffrindiau yn yr Eidal, Sbaen a Ffrainc. Y ffaith syml yw bod ymbellhau cymdeithasol yn achub bywydau. 

Rydym ni yma os bod angen; mae fflam Hijinx yn dal yn olau ac yn llosgi’n ddisglair! 

Cofion cynnes

Sarah, Ben a thîm Hijinx.

Dyddiad: 25 Mawrth 2020

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor