Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ein ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Rydyn ni yn gwahodd pobl sy’n hunanynysu i sgriniad o ddangosiad cyntaf yn y byd, sioeau theatr wedi’u ffrydio, gweithdai, rhaglenni holi ac ateb gydag artistiaid, a pharti cloi’r ŵyl!

Er mwyn cysylltu â chynulleidfaoedd yn ystod y cyfyngiadau symud, bydd Hijinx yn rhannu sioeau archif a deunydd newydd sbon, yn cynnwys sgriniad o ddangosiad cyntaf yn y byd o The Matthew Purnell Show [caiff ei ffrydio ddydd Mercher, 20 Mai, 8pm]. Mae’r ffilm fer gyntaf a gynhyrchwyd yn fewnol gan Hijinx yn gomedi sy’n symud yn gyflym, wedi’i osod yn y dyfodol agos, pan fo pobl ag anableddau dysgu a/neu bobl awtistig wedi goresgyn y byd ffilm a theledu. The Matthew Purnell Show, sef sioe siarad fwyaf y byd, sydd ar y brig, ac mae ar fin dangos ei 100fed bennod. Fel rhan o’r dangosiad unigryw hwn ar-lein, bydd cynulleidfaoedd yn cael cyfle i ymuno â chynhyrchwyr creadigol y ffilm mewn rhaglen holi ac ateb ar-lein ar ôl y sgriniad.  

O 27 Ebrill, bydd Hijinx yn rhyddhau sioe theatr bod dydd Llun am 12pm, a bydd ar gael am wythnos. Bob dydd Iau am 4pm, bydd rhaglen fyw holi ac ateb gydag artistiaid/ tîm cynhyrchu’r sioeau, gan gynnwys sgyrsiau gyda rhai o bartneriaid a chyd-gynhyrchwyr Hijinx: Mark Downs (Cyfarwyddwr Artistig yn Blind Summit), Toby Park (Cyfarwyddwr Artistig Rheoli yn Spymonkey) a Scott Graham (Cyfarwyddwr Artistig yn Frantic Assembly).

Mae sioeau theatr a fydd yn cael eu rhyddhau bob dydd Llun yn cynnwys:

 

  • Meet Fred, sy’n adrodd stori pyped cwrs ei sgwrs sy’n brwydro yn erbyn rhagfarn. Mae’r sioe theatr sydd wedi cael cymeradwyaeth ryngwladol wedi’i pherfformio dros 250 o weithiau, a’u gweld gan dros 23,000 o bobl mewn 20 o wledydd. [Ffrydio ar 27 Ebrill].
  • The Flop – Paris yn yr 17eg Ganrif yw hi, ac mae’n ymddangos bod popeth yn y byd gan bâr ifanc… heblaw am fabi. Disgrifiwyd gan The Independent fel ““Doniolwch pur, ffars cwbl annhebygol a digywilydd gyda chast integredig gwych”, sioe na ddylech ei cholli. (Mewn cysylltiad â Spymonkey). [Ffrydio ar 4 Mai].
  • Into The Light  Ar lwyfan, a ydym ni’n cael ein goleuo neu ein hamlygu? Sioe theatr gorfforol gyffrous, feiddgar a hyfryd gan Hijinx a Teatro La Ribalta (Yr Eidal) mewn cysylltiad â Frantic Assembly, ac mewn partneriaeth â Danza Mobile (Sbaen) a Theatr Sherman. [Ffrydio ar 11 Mai].

Bob dydd Gwener, bydd Hijinx yn ffrydio Flatmates, sef cyfres gomedi swrrealaidd ac egnïol pum pennod gan Artist Cyswllt Hijinx, Richard Newnham, wedi’i chomisiynu gan Unlimited IMPACT. Bydd gweithgareddau eraill yr ŵyl yn cynnwys Wednesday Workshops[Gweithdai Mercher] gyda thîm Hijinx, ac wrth gwrs, Parti Cloi’r Ŵyl [20 Mai, 9pm] – dewch â’ch potel eich hun wrth reswm!

Dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig ar gyfer Hijinx, Ben Pettitt-Wade, “Gyda’r sefyllfa sydd wedi’i chreu gan COVID-19, un syndod i ni yn Hijinx yw’r modd y mae technoleg wedi dod â ni’n agosach at ein gilydd fel cymuned. Yn y tair wythnos diwethaf, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar ddod â’n grwpiau o actorion at ei gilydd trwy gynnal galwadau fideo wythnosol, lle gallwn gofnodi ein presenoldeb, sgwrsio, chwerthin a chwarae gyda’n gilydd.”

Dywedodd hefyd “Efallai nad ydym ni’n sefyll ochr yn ochr, ond rydym dal wedi llwyddo i ddod o hyd i’r llonder yn yr ystafelloedd rhithwir hyn, a theithio mewn ennyd i gyfarfod â phobl yn ein cymuned ym mhob cwr o Gymru. Mewn llawer ffordd, mae’r gwahanu hwn yn dod â ni gyd yn agosach at ein gilydd, ac felly gofynnom i ni’n hunain, sut gallwn ni gynnwys a rhannau’r profiad hwn gyda phawb – a’n hateb oedd Gŵyl Ar-lein Hijinx – yn rhoi mynediad ar-lein unigryw i’n sioeau i gynulleidfaoedd yn ystod y cyfyngiadau symud.”

Dywedodd Artist Cyswllt Hijinx a’r actor, Richard Newnham, "Mae gweithio gyda Hijinx o gartref yn ystod y cyfyngiadau symud yn rhyfedd, fel y mae i unrhyw un ar yr adeg hon dwi’n siŵr, ond rwy’n addasu’n dda ac yn galluogi fy hun i fod mor brysur, creadigol a gweithgar ag y bo modd. Rwy’n edrych ymlaen at weld Flatmates yn cael ei ffrydio fel rhan o Ŵyl Ar-lein Hijinx - i unrhyw artist, rwy’n credu bod gweld eu gwaith yn cael ei ddangos mewn gwyliau fel cyflwyno babi newydd i’r byd. Mae’n wyrthiol, ac i Daniel, Sean a minnau, ein babi ni oedd Flatmates."

 

Tiwniwch i mewn i Hijinx Online/ Ar-lein o 24 Ebrill – 22 Mai ar Facebook www.facebook.com/hijinxtheatre. Ar gyfer rhaglenni byw holi ac ateb a gweithdai, gellir cael mwy o fanylion a dolenni at ystafelloedd sgrinio ar Facebook hefyd.

Mae rhaglen yr ŵyl ar gael i weld yn ei gyfanrwydd yma.


Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor