Prosiectau Untro

Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi ennill llawer iawn o brofiad ac arbenigedd mewn sefydlu a rheoli prosiectau celfyddydol ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu (a oedd yn rhan o raglen Allgymorth Hijinx cyn hynny). Drwy weithio gydag ymarferwyr unigol a sefydliadau, rydyn ni wedi sefydlu ystod o weithgareddau gan gynnwys cyrsiau a gweithdai drama a cherddoriaeth, prosiectau sy'n arwain at berfformiadau cymunedol a prosiectau gwneud ffilmiau.

“Fel Cydlynydd Ffocws ar y Gymuned, cefais i gyfle gwych i weithio mewn partneriaeth â Chwmni Theatr Hijinx yn barod ar gyfer Gŵyl Trelái. Cynlluniwyd cyfres o weithdai ar ôl ysgol gan arweinwyr gweithdai a disgyblion o'r holl ysgolion uwchradd yn Nhrelái, yr ysgolion prif ffrwd a'r rhai i ddisgyblion gydag anghenion addysgol arbennig. O ganlyniad, dyfeisiwyd cynhyrchiad o'r enw 'Purely Lovely'. Llwyddodd y prosiect i ysbrydoli arweinwyr y gweithdai yn ogystal â'r disgyblion, a drwy gydweithio'n llwyddiannus, cafodd sawl cyfeillgarwch newydd ei greu. Roedd disgyblion o'r ysgolion prif ffrwd yn dweud bod y prosiect wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddyn nhw o anghenion addysgol arbennig ac anableddau. Cafodd dau o arweinwyr y gweithdai gyfle i oresgyn eu hanableddau a rhoi eu sgiliau addysgu ar waith. Mae angen mwy o'r prosiectau ysbrydoledig yma!”
Marion Llewellyn, Coleg Cymunedol Michaelston

Er mai prosiectau untro yw'r rhan fwyaf ohonyn nhw, maen nhw'n gallu arwain ymlaen at berthynas barhaus.

“Rydyn ni wedi mwynhau gweithio mewn partneriaeth â Hijinx yn fawr. Mae'r prosiectau cymunedol rydyn ni wedi'u cynnal wedi bod yn arloesol, yn gyffrous, ac yn bwysicach fyth, yn llawer o hwyl. Mae pawb sydd wedi cymryd rhan ac arwain y prosiectau yma'n teimlo fel eu bod nhw wedi cyflawni rhywbeth.”
Matthew Gough, Gwasanaethau Dydd Rhondda Cynon Taf

Rydyn ni bob amser yn barod i wrando ar syniadau newydd...

Os hoffech chi drafod syniad ar gyfer eich cymuned, ysgol, sefydliad neu grŵp, cysylltwch â Jon Dafydd-Kidd drwy ffonio 02920 635622 neu drwy anfon e-bost i jon.dafydd-kidd@hijinx.org.uk. Os byddwn ni'n hoffi eich syniad ac yn gallu ei ddefnyddio, byddwn ni'n trefnu i gwrdd â chi i'w drafod ymhellach.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor