Prosiectau Untro

Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi ennill llawer iawn o brofiad ac arbenigedd mewn sefydlu a rheoli prosiectau celfyddydol ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu (a oedd yn rhan o raglen Allgymorth Hijinx cyn hynny). Drwy weithio gydag ymarferwyr unigol a sefydliadau, rydyn ni wedi sefydlu ystod o weithgareddau gan gynnwys cyrsiau a gweithdai drama a cherddoriaeth, prosiectau sy'n arwain at berfformiadau cymunedol a prosiectau gwneud ffilmiau.

“Fel Cydlynydd Ffocws ar y Gymuned, cefais i gyfle gwych i weithio mewn partneriaeth â Chwmni Theatr Hijinx yn barod ar gyfer Gŵyl Trelái. Cynlluniwyd cyfres o weithdai ar ôl ysgol gan arweinwyr gweithdai a disgyblion o'r holl ysgolion uwchradd yn Nhrelái, yr ysgolion prif ffrwd a'r rhai i ddisgyblion gydag anghenion addysgol arbennig. O ganlyniad, dyfeisiwyd cynhyrchiad o'r enw 'Purely Lovely'. Llwyddodd y prosiect i ysbrydoli arweinwyr y gweithdai yn ogystal â'r disgyblion, a drwy gydweithio'n llwyddiannus, cafodd sawl cyfeillgarwch newydd ei greu. Roedd disgyblion o'r ysgolion prif ffrwd yn dweud bod y prosiect wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddyn nhw o anghenion addysgol arbennig ac anableddau. Cafodd dau o arweinwyr y gweithdai gyfle i oresgyn eu hanableddau a rhoi eu sgiliau addysgu ar waith. Mae angen mwy o'r prosiectau ysbrydoledig yma!”
Marion Llewellyn, Coleg Cymunedol Michaelston

Er mai prosiectau untro yw'r rhan fwyaf ohonyn nhw, maen nhw'n gallu arwain ymlaen at berthynas barhaus.

“Rydyn ni wedi mwynhau gweithio mewn partneriaeth â Hijinx yn fawr. Mae'r prosiectau cymunedol rydyn ni wedi'u cynnal wedi bod yn arloesol, yn gyffrous, ac yn bwysicach fyth, yn llawer o hwyl. Mae pawb sydd wedi cymryd rhan ac arwain y prosiectau yma'n teimlo fel eu bod nhw wedi cyflawni rhywbeth.”
Matthew Gough, Gwasanaethau Dydd Rhondda Cynon Taf

Rydyn ni bob amser yn barod i wrando ar syniadau newydd...

Os hoffech chi drafod syniad ar gyfer eich cymuned, ysgol, sefydliad neu grŵp, cysylltwch â Jon Dafydd-Kidd drwy ffonio 02920 635622 neu drwy anfon e-bost i jon.dafydd-kidd@hijinx.org.uk. Os byddwn ni'n hoffi eich syniad ac yn gallu ei ddefnyddio, byddwn ni'n trefnu i gwrdd â chi i'w drafod ymhellach.

Newyddion Diweddaraf
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor
Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Darllen rhagor
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor