Snooks Brothers Aquatic

Snooks Aquatic Logo

Cyfarwyddwr: Ben Pettitt-Wade
Dylunydd: Becky Davies
Cast: Denni Dennis, Martin Vick

Mae’r Brodyr Snooks yn chwilio am aelodau ar gyfer eu tîm nofio bechgyn cydamserol. Maen nhw wedi creu cyfres o brofion cychwynnol ar gyfer ambell un yn y dorf sydd am fentro. Ond gyda chymaint o pointes, pliés a chwyrliadau i ddysgu iddyn nhw, a fydd y brodyr yn llwyddo i greu’r diweddglo trawiadol maen nhw’n gobeithio amdano?

Wrth i’r profion droi’n anhrefn, ac un brawd yn tanseilio’r llall, y gynulleidfa fydd y seren yn y gomedi wlyb hyfryd o drafferthus yma.

Llwythwch ffeil y sioe i lawr yma.

Gwyliwch ragflas o Snooks Brothers Aquatic yma:

Gweler isod ddogfen few sy'n dangos y broses o greu Snooks Brothers Aquatic gan Clare Sturges.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jacqui Onions.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor