Snooks Brothers Aquatic

Snooks Aquatic Logo

Cyfarwyddwr: Ben Pettitt-Wade
Dylunydd: Becky Davies
Cast: Denni Dennis, Martin Vick

Mae’r Brodyr Snooks yn chwilio am aelodau ar gyfer eu tîm nofio bechgyn cydamserol. Maen nhw wedi creu cyfres o brofion cychwynnol ar gyfer ambell un yn y dorf sydd am fentro. Ond gyda chymaint o pointes, pliés a chwyrliadau i ddysgu iddyn nhw, a fydd y brodyr yn llwyddo i greu’r diweddglo trawiadol maen nhw’n gobeithio amdano?

Wrth i’r profion droi’n anhrefn, ac un brawd yn tanseilio’r llall, y gynulleidfa fydd y seren yn y gomedi wlyb hyfryd o drafferthus yma.

Llwythwch ffeil y sioe i lawr yma.

Gwyliwch ragflas o Snooks Brothers Aquatic yma:

Gweler isod ddogfen few sy'n dangos y broses o greu Snooks Brothers Aquatic gan Clare Sturges.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jacqui Onions.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor
Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor