Snooks Brothers Bank

Snooks Brothers Bank Logo

Cyfarwyddwr: Ben Pettitt-Wade
Dylunydd: Catherine Davies
Cast: Denni Dennis, Martin Vick

Lle bach tywyll a digysur yw Banc y Brodyr Snooks. Lle hollol anghyfleus. Dyna sut maen nhw’n hoffi bod. Does dim rhyfedd mai prin yw’r ymwelwyr sy’n dod i’r banc... Ond pan mae’r brodyr yn deffro un bore, mae tyrfa o gwsmeriaid – chi – wedi rhuthro i’r banc i gael eich arian. Sut fydd y brodyr yn ymdopi ar ôl cael eu dal â’u trowsus i lawr?

Dyma sioe ddoniol ac afreolus, o’r eiliad y byddwch chi’n dod i mewn drwy’r drws. Cewch brofi’r drefn arferol, yr agosatrwydd, y dirmyg a’r brawdgarwch ym Manc y Brodyr Snooks.

Llwythwch ffeil y sioe i lawr yma.

Gwyliwch ragflas o Snooks Brothers Bank yma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jacqui Onions.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor
Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor