Snooks Brothers Bank

Snooks Brothers Bank Logo

Cyfarwyddwr: Ben Pettitt-Wade
Dylunydd: Catherine Davies
Cast: Denni Dennis, Martin Vick

Lle bach tywyll a digysur yw Banc y Brodyr Snooks. Lle hollol anghyfleus. Dyna sut maen nhw’n hoffi bod. Does dim rhyfedd mai prin yw’r ymwelwyr sy’n dod i’r banc... Ond pan mae’r brodyr yn deffro un bore, mae tyrfa o gwsmeriaid – chi – wedi rhuthro i’r banc i gael eich arian. Sut fydd y brodyr yn ymdopi ar ôl cael eu dal â’u trowsus i lawr?

Dyma sioe ddoniol ac afreolus, o’r eiliad y byddwch chi’n dod i mewn drwy’r drws. Cewch brofi’r drefn arferol, yr agosatrwydd, y dirmyg a’r brawdgarwch ym Manc y Brodyr Snooks.

Llwythwch ffeil y sioe i lawr yma.

Gwyliwch ragflas o Snooks Brothers Bank yma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jacqui Onions.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor