Snoutology for Beginners

Dramodydd: Glenys Evans
Cyfarwyddwr: Ben Pettitt-Wade
Dylunydd: Kitty Callister 
Darluniad: Lindsay Foster
Animeiddiwr: Jeremy Roberts
Cynhyrchydd Animeiddio: Gerald Conn, Gritty Raelism Productions
Cast: Lindsay Foster, Jimmy Whiteaker

"Yn y seminar heddiw byddwn ni’n astudio Ffroenoleg. Rhag ofn eich bod chi’n ansicr, Ffroenoleg yw oleg y Ffroen. Neu i’r rhai mwyaf di-ddeall yn eich plith, sut i ddefnyddio eich trwyn yn fwy effeithiol."

Ymunwch â’r Athro White Fang a Dr Gary, dau gi amryddawn, yn eu gweithdy hyfforddi poblogaidd ar gyfer pobl sydd wedi ‘colli eu synnwyr’. Gyda chyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan, defnydd o animeiddio difyr a thechnoleg 4D arloesol, dyma gomedi arsylwadol wallgof gan g^wn. Dosbarth ar ben!

Creu’r animeiddio a gwaith addysg wedi’i ariannu gan:
Film Agency for Wales Logo

Gwyliwch ragflas o Snoutology for Beginners yma:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jacqui Onions.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor