Staff

Cwrdd â'r tîm...

Sarah Horner, Prif Weithredwr
029 2063 5624, sarah.horner@hijinx.org.uk

Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig
029 2063 5627, ben.pettitt-wade@hijinx.org.uk

Jacqui Onions, Gweinyddwr Cyllid
029 2063 5625, jacqui.onions@hijinx.org.uk

Dan McGowan, Pennaeth Ffilm
029 2063 5630, dan.mcgowan@hijinx.org.uk

Jon Dafydd-Kidd, Pennaeth PAWB
029 2063 5623, jon.dafydd-kidd@hijinx.org.uk

Amy Griggs, Cyfarwyddwr Academi
029 2063 5623, amy.griggs@hijinx.org.uk 

Ellis Wrightbrook, Uwch Gynhyrchydd
029 2063 5628, ellis.wrightbrook@hijinx.org.uk 

Ellen Groves, Pennaeth Datblygu Busnes: Castio 
029 2063 5630, ellen.groves@hijinx.org.uk

Susan Kingman, Pennaeth Datblygu Busnes: Hyfforddiant
susan.kingman@hijinx.org.uk

Carys Seren Mol, Cynhyrchydd Cynorthwyol
029 2063 5628, carys.mol@hijinx.org.uk

Tom Ayres, Rheolwr Cynhyrchu
029 2063 5623, tom.ayres@hijinx.org.uk

Sophia Karpaty, Cydlynydd y De
0759 6218 981, south.hub@hijinx.org.uk

Hope Dowsett, Gweinyddwr Celfyddydol
hope.dowsett@hijinx.org.uk

Richard Newnham, Artist Cysylltiol

 

Artist   Cysylltiol

 

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor