Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

Nid oes gan Hijinx swyddi gwag ar hyn o bryd; er hynny, rydym bob amser yn falch o glywed gan weithwyr proffesiynol celfyddydol brwdfrydig a galluog sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni er mwyn parhau i sicrhau bod Hijinx yn gwmni unigryw. I gael gwybod mwy, gweler y wybodaeth am Wirfoddoli a Phrofiad Gwaith neu e-bostiwch info@hijinx.org.uk

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor