Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

Steilydd Gwisgoedd (Cyfnod Penodol)

Reolwr Cynhyrchu/Peiriannydd Sain (Cyfnod Penodol)

Rydym bob amser yn falch o glywed gan weithwyr proffesiynol celfyddydol brwdfrydig a galluog sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni er mwyn parhau i sicrhau bod Hijinx yn gwmni unigryw. I gael gwybod mwy, gweler y wybodaeth am Wirfoddoli a Phrofiad Gwaith neu e-bostiwch info@hijinx.org.uk

Newyddion Diweddaraf
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor