Swyddi

Swyddi

Mae'n ddrwg gennym, does gyda ni ddim unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Rydym bob amser yn falch o glywed oddi wrth weithwyr celfyddydol proffesiynol brwdfrydig a thalentog sy’n awyddus i weithio gyda ni.

E-bost info@hijinx.org.uk

Ymddiriedolwyr

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Hijinx yn awyddus i recriwtio hyd at bedwar ymddiriedolwr newydd i gefnogi a hyrwyddo’r cwmni wrth iddo barhau i dyfu a herio, gan ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr elusen a goruchwylio ei rheolaeth a’i llywodraethiad.

Rhagor o wybodaeth

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Hijinx yn awyddus i recriwtio Cadeirydd newydd i arwain y Bwrdd er mwyn cefnogi’r cwmni wrth iddo barhau i dyfu a herio, gan ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr elusen a goruchwylio ei rheolaeth a’i llywodraethiad.

Rhagor o wybodaeth


Newyddion Diweddaraf
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor
Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Darllen rhagor
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor