Swyddi

Swyddi

Ymchwilydd Prosiect Clwstwr

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm Hijinx, sef un o’r prif gwmnïau yn y Deyrnas Unedig sy’n creu theatr gynhwysol ac yn darparu hyfforddiant perfformio i actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth.

Mae Hijinx yn chwilio am unigolyn ymroddedig ac uchel ei gymhelliad i ymuno â nhw ar sail ranamser, dros dro i gefnogi eu prosiect ymchwil Clwstwr llwyddiannus.

Gwelwch y ddisgrifad swydd am fwy o wybodaeth. 

Rydym bob amser yn falch o glywed oddi wrth weithwyr celfyddydol proffesiynol brwdfrydig a thalentog sy’n awyddus i weithio gyda ni.

E-bost info@hijinx.org.uk

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor