The Circus Pod

Director: Ben Pettitt-Wade
Circus Skills: Lynn Carroll, No Fit State Circus
Designer: Mary Drummond
Original Performers: Simone Ali, Luke Adams, Leonie Delgado, Rachel Cook, Martin Vick, Gareth Clark, Andrew Tadd, Louise Edgar

The Circus Pod was created in collaboration with No Fit State Circus. Performers went through 10 weeks of weekly circus skills training sessions while creating the performance, which features, acro-balance, death defying poi action and a giant multi-coloured parachute.

The Pod lasted around 30 minutes and was a fantastic show for young audiences. Since its inception in 2009 we have performed this piece at Unity Festival, Maindee Festival in Newport, Blysh Festival and inside the Welsh Assembly.

Return to the Production Archive

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor