The Curious Muchness of Stuff and Nonsense 2019

The Curious Muchness of Stuff and Nonsense 2019

Mae Alys yn rhy hen i bethau gwirion fel partïon, felly mae’n cymryd y cyfle i ddianc i fyd hudolus Wonderland gyda’r Gwningen Wen, wedi’i dilyn gan ei mam gor-amddiffynnol.

Yno, mae Alys a’i chath, Dinah, yn archwilio hyfrydwch hudolus dyfnderoedd tywyll Wonderland, lle sy’n llawn cymeriadau dychmygus.

Y Nadolig yma, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddynt ddod â’r dehongliad syfrdanol o chwedl glasurol Lewis Carroll yn fyw. Wedi’i hysgrifennu gan Hefin Robinson, mae The Curious Muchness of Stuff and Nonsense yn cynnwys cast mawr o berfformwyr anabl ac abl o Odyssey ac Ysgol Uwchradd Woodlands.

white rabbit with pocket watch

Rhagfyr 05-07 2019, Stiwdio Weston, Wales Millennium Centre

Rhag 05-06 7pm & Rhag 07 3pm a 7pm £9 (Under 16s £6)
Grwpiau 8+ tocynnau am £6
Canllaw oed5+

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)
Disgrifiad sain Rhag 06

Tocynnau: www.wmc.org.uk

#curiousmuchness

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor