The Last Snow of Winter 2013

Cafodd y sioe The Last Snow of Winter ei pherfformio yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng dydd Iau 5 Rhagfyr a dydd Sadwrn 7 Rhagfyr, 2013.

Mae'r sioe wedi cael ei hysbrydoli gan storïau am deithiau o bwys, ac mae Odyssey, sef grŵp theatr cymunedol Hijinx, yn mynd ar daith antur ei hunan. Gyda dim ond cês dillad, maen nhw'n dechrau ar daith ddirgel, ond does neb i'w weld yn gwybod o ble maen nhw wedi dod nac i ble maen nhw'n mynd!

Mae'r daith yn llawn chwerthin a thristwch, cariad a cholled, gwyrthiau a bwystfilod! A fyddan nhw'n cyrraedd adref erbyn y Nadolig neu a fyddan nhw ar goll tan eira olaf y gaeaf?

Roedd Odyssey yn falch iawn o gael ymuno â'r dramodydd Philip Michell unwaith eto ar gyfer The Last Snow of Winter, a oedd hefyd yn cynnwys disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands.

Rydyn ni'n ddiolchgar i Wales and West Utilities, Legal and General a Chelfyddydau a Busnes Cymru am gefnogi'r sioe mor hael.

Ewch draw i'r Oriel i weld lluniau o'r ymarferion a lluniau 'tu ôl i'r llenni' o The Last Snow of Winter.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor
Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor