The Last Snow of Winter 2013

Cafodd y sioe The Last Snow of Winter ei pherfformio yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng dydd Iau 5 Rhagfyr a dydd Sadwrn 7 Rhagfyr, 2013.

Mae'r sioe wedi cael ei hysbrydoli gan storïau am deithiau o bwys, ac mae Odyssey, sef grŵp theatr cymunedol Hijinx, yn mynd ar daith antur ei hunan. Gyda dim ond cês dillad, maen nhw'n dechrau ar daith ddirgel, ond does neb i'w weld yn gwybod o ble maen nhw wedi dod nac i ble maen nhw'n mynd!

Mae'r daith yn llawn chwerthin a thristwch, cariad a cholled, gwyrthiau a bwystfilod! A fyddan nhw'n cyrraedd adref erbyn y Nadolig neu a fyddan nhw ar goll tan eira olaf y gaeaf?

Roedd Odyssey yn falch iawn o gael ymuno â'r dramodydd Philip Michell unwaith eto ar gyfer The Last Snow of Winter, a oedd hefyd yn cynnwys disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands.

Rydyn ni'n ddiolchgar i Wales and West Utilities, Legal and General a Chelfyddydau a Busnes Cymru am gefnogi'r sioe mor hael.

Ewch draw i'r Oriel i weld lluniau o'r ymarferion a lluniau 'tu ôl i'r llenni' o The Last Snow of Winter.

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor