The Last Snow of Winter 2013

Cafodd y sioe The Last Snow of Winter ei pherfformio yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng dydd Iau 5 Rhagfyr a dydd Sadwrn 7 Rhagfyr, 2013.

Mae'r sioe wedi cael ei hysbrydoli gan storïau am deithiau o bwys, ac mae Odyssey, sef grŵp theatr cymunedol Hijinx, yn mynd ar daith antur ei hunan. Gyda dim ond cês dillad, maen nhw'n dechrau ar daith ddirgel, ond does neb i'w weld yn gwybod o ble maen nhw wedi dod nac i ble maen nhw'n mynd!

Mae'r daith yn llawn chwerthin a thristwch, cariad a cholled, gwyrthiau a bwystfilod! A fyddan nhw'n cyrraedd adref erbyn y Nadolig neu a fyddan nhw ar goll tan eira olaf y gaeaf?

Roedd Odyssey yn falch iawn o gael ymuno â'r dramodydd Philip Michell unwaith eto ar gyfer The Last Snow of Winter, a oedd hefyd yn cynnwys disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands.

Rydyn ni'n ddiolchgar i Wales and West Utilities, Legal and General a Chelfyddydau a Busnes Cymru am gefnogi'r sioe mor hael.

Ewch draw i'r Oriel i weld lluniau o'r ymarferion a lluniau 'tu ôl i'r llenni' o The Last Snow of Winter.

Newyddion Diweddaraf
Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw'r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Darllen rhagor
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor