The Last Snow of Winter 2013

Cafodd y sioe The Last Snow of Winter ei pherfformio yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng dydd Iau 5 Rhagfyr a dydd Sadwrn 7 Rhagfyr, 2013.

Mae'r sioe wedi cael ei hysbrydoli gan storïau am deithiau o bwys, ac mae Odyssey, sef grŵp theatr cymunedol Hijinx, yn mynd ar daith antur ei hunan. Gyda dim ond cês dillad, maen nhw'n dechrau ar daith ddirgel, ond does neb i'w weld yn gwybod o ble maen nhw wedi dod nac i ble maen nhw'n mynd!

Mae'r daith yn llawn chwerthin a thristwch, cariad a cholled, gwyrthiau a bwystfilod! A fyddan nhw'n cyrraedd adref erbyn y Nadolig neu a fyddan nhw ar goll tan eira olaf y gaeaf?

Roedd Odyssey yn falch iawn o gael ymuno â'r dramodydd Philip Michell unwaith eto ar gyfer The Last Snow of Winter, a oedd hefyd yn cynnwys disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands.

Rydyn ni'n ddiolchgar i Wales and West Utilities, Legal and General a Chelfyddydau a Busnes Cymru am gefnogi'r sioe mor hael.

Ewch draw i'r Oriel i weld lluniau o'r ymarferion a lluniau 'tu ôl i'r llenni' o The Last Snow of Winter.

Newyddion Diweddaraf
Mission Control yn glanio yn nhirnod mwyaf eiconig Cymru

Mae'r tocynnau bellach ar werth ar gyfer Mission Control gan National Theatre Wales a Gŵyl Undod Hijinx - cynhyrchiad newydd sbon i'w lwyfannu yng nghalon prifddinas Cymru, yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru, Stadiwm y Principality.

Darllen rhagor
Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Darllen rhagor
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor