The Waiting Room

Cyfarwyddwr: Ben Pettitt-Wade
Cast: Mr & Mrs Clark, Daniel Mannings

Ymunwch â ni yn Yr Ystafell Aros, lle annisgwyl ar gyfer pethau annisgwyl, yn y sioe yma sy’n sôn am yr oriau rydyn ni’n eu gwastraffu wrth aros, a’r gemau rydyn ni’n eu chwarae er mwyn pasio’r amser. Bydd y gynulleidfa a’r cast yn eistedd o gwmpas tair ochr yr ystafell, ac yn dechrau astudio’r pethau bach rydych chi’n sylwi arnyn nhw, a’r pethau rhyfedd rydych chi’n eu gwneud, pan fyddwch chi’n... aros. Ond ble ydyn ni? Ac am beth ydyn ni’n aros?

Llwythwch ffeil y sioe i lawr yma.

Gwyliwch ragflas o The Waiting Room yma:

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jacqui Onions.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor