Whispers on the Waves 2012

Cafodd Whispers on the Waves, sef darn gwreiddiol o theatr a gafodd ei ysgrifennu gan Philip Michell, ei berfformio gan Odyssey yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru fis Rhagfyr 2012.

Mae'r sioe yma wedi'i hysbrydoli gan hanes Artie Moore, a glywodd signal anhawster y Titanic dros ei radio amatur o'i sied yn yr ardd ym Mhontllanfraith ym 1912, ac yn ystod y ddrama cawn glywed straeon mawr a bach o'r ganrif ddiwethaf.

Dyma ragor o wybodaeth gan y cyd-gynhyrchydd, Gaynor Lougher, mewn cyfweliad gyda Blog BBC Wales.

Cafodd y sioe ei chanmol a gallwch ddarllen yr hyn oedd gan yr adolygwyr i'w ddweud drwy ddilyn y dolenni yma:

Adolygiad David Cox ar gyfer y Remote Goat, ddydd Iau 6 Rhagfyr 2012

Adolygiad Othniel Smith ar gyfer y British Theatre Guide, ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2012

Adolygiad Tom Wentworth ar gyfer Disability Arts Online, ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2012

Cafodd Whispers on the Waves gefnogaeth hael gan Wales & West Utilities a Arts & Kids Cymru.

Newyddion Diweddaraf
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor
Y diwydiant sgrin yn croesawu argymhellion ar gyfer safonau newydd gyda golwg ar gastio actorion niwroamrywiol wrth i Hijinx dargedu’r Oscar erbyn 2030

Cynigiwyd a chefnogwyd saith o ganllawiau newydd ar gastio actorion ag anableddau dysgu ac anableddau datblygiadol ar gyfer ffilm a theledu mewn cynyrchiadau ledled y byd gan uwch gynrychiolwyr y diwydiant sgrin a gwleidyddion yng Nghymru heddiw.

Darllen rhagor