Whispers on the Waves 2012

Cafodd Whispers on the Waves, sef darn gwreiddiol o theatr a gafodd ei ysgrifennu gan Philip Michell, ei berfformio gan Odyssey yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru fis Rhagfyr 2012.

Mae'r sioe yma wedi'i hysbrydoli gan hanes Artie Moore, a glywodd signal anhawster y Titanic dros ei radio amatur o'i sied yn yr ardd ym Mhontllanfraith ym 1912, ac yn ystod y ddrama cawn glywed straeon mawr a bach o'r ganrif ddiwethaf.

Dyma ragor o wybodaeth gan y cyd-gynhyrchydd, Gaynor Lougher, mewn cyfweliad gyda Blog BBC Wales.

Cafodd y sioe ei chanmol a gallwch ddarllen yr hyn oedd gan yr adolygwyr i'w ddweud drwy ddilyn y dolenni yma:

Adolygiad David Cox ar gyfer y Remote Goat, ddydd Iau 6 Rhagfyr 2012

Adolygiad Othniel Smith ar gyfer y British Theatre Guide, ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2012

Adolygiad Tom Wentworth ar gyfer Disability Arts Online, ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2012

Cafodd Whispers on the Waves gefnogaeth hael gan Wales & West Utilities a Arts & Kids Cymru.

Newyddion Diweddaraf
Llwyddiant elusen theatr Cymraeg gydag arloesi prosiect anabledd dysgu yn Lesotho

Cymerodd y cwmni theatr Hijinx, grŵp o actorion a staff anabl dysgu ar daith ar hyd Lesotho rhwng y 10-25 Chwefror, gyda phrosiect perfformiad o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Darllen rhagor
Cyllid Newydd ar gyfer Hijinx!

Hoffai Hijinx ddiolch yn fawr iawn i'n cefnogwyr newydd sef Sefydliad Paul Hamlyn (The Paul Hamlyn Foundation). Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn garedig iawn wedi rhoi grant o £60,000 i ni dros gyfnod o ddwy flynedd fel un o'u Grantiau Archwilio a Phrofi.

Darllen rhagor