Yr Ail Seren i’r Dde 2017

I archebu tocynnau, cliciwch yma.

Nid yw breuddwydion yn Neverland yn union fel roedden nhw’n arfer bod. Gan fod Peter Pan wedi mynd, pwy all achub Dychymyg, Antur a'r Ail Seren i'r dde?

Y Nadolig hwn ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw adfer gobaith i Neverland, a hynny mewn cynhyrchiad newydd bywiog a ysgrifennwyd gan Llinos Mai. Mae'r Ail Seren i'r Dde/The Second Star to the Right yn rhoi llwyfan i gast egnïol o berfformwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl o Odyssey, disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands ynghyd â cherddoriaeth wreiddiol, atgofus.

30 Tach - 02 Rhag 2017, 7yh; 02 Rhag 2016, 3yp
Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

Gwybodaeth Mynediad

Mae teithiau cyffwrdd ar gael 45 munud cyn dechrau pob perfformiad os gwnewch chi ffonio 02920 300 331 o leiaf 24 awr cyn y daith i fwcio lle.

Darperir Disgrifiad Sain a Dehongliad BSL (Sami Thorpe) ar ddydd Gwener 01 Rhagfyr, 7yh, a bydd clustffonau ar gael i'w casglu o'r fynedfa i Stiwdio Weston. Ffoniwch ni ar 02920 300331 neu e-bostiwch ni os gwelwch yn dda i fwcio neu os hoffech fwy o wybodaeth.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor
Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor